W czwartek projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" zająć się ma sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Reklama

Wcześniej w Sejmie zorganizowano konferencję na temat projektu, który przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Te 4 tys. zł, o których mówimy, ma być taką pierwszą pomocą, gdy dziecko się rodzi, gdy matka dowiaduje się, że dziecko będzie wymagało specjalnej opieki, wsparcia, i to one mają dać ten pierwszy oddech matce. Na rozpoczęcie rehabilitacji, na zakup specjalistycznego wyposażenia, które być może będzie potrzebne. Na te pierwsze wydatki związane z urodzeniem dziecka - powiedział Michałkiewicz.

Pytany, w jaki sposób resort wyliczył tą kwotę, wiceminister odpowiedział: - Mieliśmy szacunki, ile takich dzieci się rodzi z Ministerstwa Zdrowia, a jednocześnie z tyłu głowy mamy możliwości budżetowe i to była jakaś przeciętność między tymi potrzebami, o których wiemy, a także możliwościami budżetowymi.

To są dwie rzeczy: mówimy o koszcie ustawy i tam jest 152 mln zł i mówimy o koszcie programu, który w tej chwili powstaje i tutaj będziemy negocjować z ministrem finansów żeby środki na wdrażanie tego programu w pierwszym roku znalazły się w rezerwie i były możliwie do wykorzystania w trakcie roku - dodał Michałkiewicz.

Reklama

Ramy finansowe są, ale to nie było tak, że dzieliliśmy ilość dzieci przez przyznane środki (...). Mamy świadomość, że w takiej sytuacji żadne pieniądze nie zrekompensują rodzicom narodzin dziecka nieuleczalnie chorego. Natomiast mają wesprzeć rodzinę w tym trudnym momencie - dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Reklama

Jak wyjaśniła, pośpiech w pracach nad projektem ustawy wynikał, nie z tego, że "pani premier chciała mieć ustawę za miesiąc, tylko - jeśli ta ustawa ma obowiązywać od nowego roku - to musi mieć źródło finansowania, a trwają prace na budżetem na 2017 rok".

Projekt ustawy to pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego programu wsparcia dla rodzin; w projekcie zapisano, że ma on powstać do końca roku.