Na początku posiedzenia Jan Rulewski wygłosił oświadczenie - jak powiedział - w imieniu nie tylko swoich kolegów, ale większej części opinii publicznej". "Wyrażam przekonanie, że dzisiejsze prace nie mają dostatecznego umotywowania i podstawy prawnej. Prace nad budżetem wymagające szczególnej troski i uznania nie znalazły wystarczającej podstawy prawnej podczas prac Sejmu i z tej racji Senat tym bardziej nie może uczestniczyć w tego rodzaju pracach - mówił.

Reklama

Do dziś nie jest znany rzeczywisty stan głosowania oraz imiona i nazwiska uczestników tego głosowania - dodał Rulewski, mówiąc o uchwaleniu budżetu w Sejmie. Zastrzegł jednocześnie, że obecne dyżurowanie posłów w Sejmie nie jest rozwiązaniem, które komukolwiek służy. W związku z wygłoszonym oświadczeniem złożył wniosek, aby komisja nie obradowała we wtorek ze względu na nielegalność aktów, które mają być przedstawione.

Wniosek przeciwny zgłosił Robert Mamątow (PiS). Naszym obowiązkiem jest podjąć prace i nic nas z tego nie zwalnia - zaznaczył. Ostatecznie za wnioskiem o wstrzymanie obrad oddano jeden głos (Rulewski), przeciw było siedmiu członków komisji. Po głosowaniu Rulewski opuścił salę posiedzenia komisji. Komisja zajmuje się we wtorek ustawą budżetową z zakresie swoich kompetencji - omawia budżety m.in. wymiaru sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich.