Za odwołaniem Kuchcińskiego głosowało 174 posłów, przeciwko było 241 posłów; wstrzymało się 24 posłów.

Reklama

Wniosek o odwołanie Kuchcińskiego złożył klub PO.

Zgodnie z regulaminem, Sejm odwołuje i wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.