W środę Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę obecnego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA m.in. obecnego zastępcy Kamińskiego - Macieja Wąsika, skazanych wcześniej nieprawomocnie za działania CBA w "aferze gruntowej" z 2007 r. SN uznał, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, a jego zastosowanie przed prawomocnym wyrokiem nie wywołuje skutków procesowych.

Reklama

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił w środę, że zgodnie z art. 139 konstytucji, prawo łaski jest prerogatywą prezydenta. Ta prerogatywa, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, nie podlega żadnej kontroli. Nie ulega także wątpliwości na gruncie tego przepisu, że pod pozorem nadzoru judykacyjnego Sąd Najwyższy nie może ingerować w sferę prerogatyw prezydenta RP - podkreślił minister.

Politycy PO ocenili na piątkowej konferencji w Sejmie, że działania Kancelarii Prezydenta są "skandaliczne". Ich zdaniem "taka otwarta krytyka i podważanie prawidłowości, czy legalności uchwały Sądu Najwyższego jest działaniem wprost uderzającym w fundamenty państwa prawa i państwa demokratycznego".

Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że Platforma zwraca się z wnioskiem do prezydenta, "żeby powstrzymał te skandaliczne działania" urzędników Kancelarii Prezydenta. Nie przystaje głowie państwa, żeby kwestionować wyroki Sądu Najwyższego. To jest niedopuszczalne i skandaliczne - ocenił poseł.

Reklama

Żądamy przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wskazania osób winnych tych manipulacji i tych nadużyć, przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego - tak, żeby winni tych nadużyć zostali ukarani. Oczekujemy też przeprosin pod adresem środowiska prawnego - powiedział Grabiec. Poinformował, że jeszcze w piątek PO złoży w Kancelarii Prezydenta wniosek w tej sprawie.

Reklama

Według Arkadiusza Myrchy (PO) jeżeli osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie, takie jak prezydent, kwestionują działalność Sądu Najwyższego w sposób "zupełnie nieuzasadniony i działając tylko z czysto politycznych pobudek", pokazują, że chcą stworzyć z siebie pewną "kastę" ludzi, która będzie "wyłączona spod prawa i która nie będzie musiała tego prawa w żaden sposób przestrzegać".

Myrcha ocenił, że to jest "łatwa droga do tego, aby pokazać wszystkim obywatelom naszego kraju, że jeżeli będą niezadowoleni z jakiegoś wyroku sądowego, będą mogli w łatwy sposób powiedzieć, że sąd działał z politycznych pobudek i w ten sposób nie szanować wyroków zapadających w imieniu RP".

"Za równie skandaliczne", zdaniem Myrchy, należy uznać "manipulacje oparte na rzekomej liście autorytetów prawniczych", które miały potwierdzać krytyczne stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy ws. uchwały Sądu Najwyższego. Myrcha stwierdził, że mamy do czynienia z "manipulacją" o i "nadużyciem".

Łapiński: Kancelaria Prezydenta nie podważa uchwał SN, które spełniają wymogi konstytucji

Kancelaria Prezydenta nie podważa uchwał Sądu Najwyższego, które spełniają konstytucyjny wymóg mówiący o tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa - tak rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński odniósł się do zarzutów Platformy Obywatelskiej.

Prezydencki rzecznik podkreślił, że art. 7 konstytucji mówiący, iż "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa" obowiązuje także Sąd Najwyższy. Kancelaria Prezydenta nie podważa uchwał SN, które spełniają ten wymóg Konstytucji RP - powiedział PAP Łapiński.

W naszych wystąpieniach podkreślamy, że w art. 139 konstytucji nie ma odesłania do żadnych przepisów szczególnych - zaznaczył minister odnosząc się do przepisu mówiącego o prawie łaski. "Zatem uznać trzeba, iż stosowanie prawa łaski przez prezydenta jest jego kompetencją wyłączną i nie podlega żadnej kontroli ani ocenie Sądu Najwyższego" - podkreślił.

Łapiński podkreślił, że ze zdziwieniem przyjął oskarżenia dotyczące rzekomych "manipulacji" czy "nadużyć" związanych z listą autorytetów prawniczych. Posłom Platformy polecam lekturę 4. strony "Wyciągu z protokołu Postanowienia SN z 7 lutego 2017 r.". To właśnie w tym postanowieniu wymieniono publikacje, które dopuszczają możliwość skorzystania przez prezydenta RP z prawa łaski obejmującego również abolicję indywidualną. Nasza lista w znacznym stopniu zawiera właśnie publikacje tam wymienione - zaznaczył minister