Biuro podało też, że SKW wszczęła w czerwcu postępowanie sprawdzające wobec gen. Kraszewskiego, który w BBN pełni funkcję dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Reklama

Odebranie dostępu

Oznacza to odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak poinformowało Biuro - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.

Macierewicz i nieformalne zarzuty

Reklama

- Jednocześnie informujemy, że wobec gen. J. Kraszewskiego od dłuższego czasu formułowane były przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza nieformalne zarzuty mające podważyć jego wiarygodność – głosi komunikat BBN.

Prezydent Andrzej Duda już na początku roku zwrócił się formalnie do szefa MON o wyjaśnienia w tej sprawie. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi. - W związku z tym o sprawie poinformowani zostali prezes Rady Ministrów oraz minister koordynator ds. służb specjalnych – czytamy w komunikacie BBN.

MON milczy, prezydent Duda oczekuje

Zaznaczono, że "obecnie prezydent nie dysponuje jakimikolwiek informacjami mogącymi podważyć zaufanie do gen. Kraszewskiego".

Reklama

Prezydent oczekuje - podało BBN - że sprawa ta zostanie jak najszybciej wyjaśniona przez ministra obrony narodowej.

Zatrudniony przez Lecha Kaczyńskiego

Gen. Kraszewski w 2006 r. został zatrudniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie był współpracownikiem ówczesnego szefa Biura Władysława Stasiaka.

Ponownie zatrudniony w BBN został w 2015 r. przez prezydenta Dudę. Obecnie odpowiada m.in. za przygotowywanie analiz w kwestiach dotyczących zwierzchnictwa prezydenta nad Siłami Zbrojnymi RP, merytoryczną ocenę koncepcji przygotowywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz analizę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i związanych z tym decyzji personalnych, dotyczących również nominacji generalskich.

Generał Kraszewski wielokrotnie sprawdzany

Gen. Kraszewski - podało BBN - "wielokrotnie poddawany był stosownym procedurom sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych".

- W 2016 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego po raz kolejny wydała gen. J. Kraszewskiemu poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych krajowych, NATO i UE o najwyższej klauzuli – "ściśle tajne". W 2016 r. na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza został awansowany do stopnia generała brygady - podało Biuro.

Ministerstwo Obrony Narodowej reaguje na komunikat BBN

Na komunikat BBN zareagował resort obrony. W wydanym komunikacie, rzeczniczka ministerstwa poinformowała, że postępowanie kontrolne wobec gen. Kraszewskiego prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych. Mówi ona o tym, że "w przypadku, gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające".

Jak podkreśliła major Anna Pęzioł-Wójtowicz, niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, wszystkie niezbędne informacje dotyczące postępowania sprawdzającego wobec gen. Kraszewskiego zostaną przekazane szefowi BBN jako kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pracuje osoba sprawdzana oraz pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w BBN.

BBN realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego powierzone przez prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Biuro stanowi zaplecze Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która doradza prezydentowi.