Według wrześniowego sondażu Kantar Public 56 proc. badanych ocenia, że prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia swoje obowiązki, z czego 13 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 43 proc. - że raczej dobrze.

Reklama

Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 34 proc. badanych, z czego 11 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 23 proc. - że raczej źle. 10 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca o 2 pkt proc. poprawiły się notowania prezydenta; także o 2 pkt proc. zmniejszyła się liczba osób, które źle oceniają działalność głowy państwa. Nie uległa zmianie grupa osób, które nie wystawiły oceny.

Jak podkreśla Kantar public, we wrześniu prezydent Andrzej Duda ma najwyższe notowania od początku kadencji. "Wzrost odsetka Polaków popierających działalność prezydenta wydaje się być reakcją na podejmowane przez niego i jego otoczenie działania mające podkreślić niezależność Andrzeja Dudy, takie jak lipcowe weto wobec ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa" - zaznaczono. "Najwyraźniej był to wizerunkowy strzał w dziesiątkę" - zauważa ośrodek.

47 proc. badanych oceniło pozytywnie pracę premier Beaty Szydło, z czego zdecydowanie dobrze - 9 proc., a raczej dobrze - 38 proc.

Reklama

42 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym - 13 proc. oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 29 proc. - raczej negatywnie.

W przypadku premier Szydło w tym miesiącu o 1 pkt proc. zwiększyła się grupa osób dobrze oceniających jej pracę; nie zmieniła się natomiast grupa osób, które oceniają ją źle. We wrześniu 11 proc. badanych nie wyraziło zdania na temat tego, czy Beata Szydło dobrze wypełnia obowiązki premiera - to o 1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

We wrześniu 45 proc. ankietowanych miało krytyczną opinię o działalności rządu: 12 proc. uważa, że Rada Ministrów działa zdecydowanie źle, a 33 proc. - że raczej źle.

W grupie 43 proc. ankietowanych dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 5 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 38 proc., że raczej dobrze. 12 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

Od sierpnia o 2 pkt proc. zmniejszyła się grupa osób dobrze oceniających pracę rządu, grupa osób negatywnie oceniających prace Rady Ministrów nie zmieniła się. 12 proc. badanych - o 2 punkty proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu - nie miało w tej sprawie zdania.

"Wrzesień to miesiąc, w którym obserwujemy stabilną i stosunkowo wysoką ocenę wszystkich trzech instytucji władzy. Jedynie rząd ma nieznacznie więcej przeciwników niż zwolenników" - zauważa Kantar Public.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-6 września 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1060 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.