Reklama

Po tej decyzji prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, w którym pracuje gen. Kraszewski, wyraziło satysfakcję z zakończenia postępowania w jego sprawie. - Po dopełnieniu formalności generał - dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi BBN - wróci do obowiązków w pełnym zakresie - powiedział PAP rzecznik prasowy BBN Marcin Skowron.

Żaryn poinformował, że 1 marca zakończyło się postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji szefa SKW o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. Kraszewskiemu.

- W trakcie rozpatrywania odwołania dokonano merytorycznej oceny zebranego i rozpatrzonego przez SKW materiału dowodowego oraz zbadano poczynione ustalenia w sprawie - podkreślił Żaryn.

- W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji Organu I instancji, nie istnieją "uzasadnione wątpliwości" dotyczące gen. Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych - powiedział.

- Potwierdzono zdolność gen. Kraszewskiego do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa - zaznaczył rzecznik ministra. Decyzja ta kończy postępowanie odwoławcze, ale jej uzasadnienie podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych - dodał.

W czerwcu 2017 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec gen. Kraszewskiego postępowanie sprawdzające. Oznaczało to czasowe odebranie mu dostępu do informacji niejawnych. W grudniu ówczesny szef SKW cofnął mu dostęp do tych informacji; generał odwołał się do premiera od tej decyzji.

W listopadzie ub.r. ówczesny szef MON Antoni Macierewicz mówił, że przyczyną wszczęcia postępowania sprawdzającego wobec gen. Kraszewskiego było "pojawienie się nowych informacji wskazujących na to, że może on nie być władny dotrzymać tych kryteriów, które są wymagane przez tajemnicę państwową".

Sam gen. Kraszewski mówił, że nie wie, jakie zastrzeżenia ma wobec niego SKW; zapewniał, że jego kontakty z oficerami państw UE, NATO i Partnerstwa dla Pokoju, ściśle wiązały się z jego obowiązkami na kolejnych stanowiskach służbowych i nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy z obcymi służbami.

Według mediów postępowanie SKW wobec gen. Kraszewskiego - obok braku uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią - było powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada ub.r.

Po zmianie rządu stanowisko szefa MON objął Mariusz Błaszczak. Nowym szefem SKW w miejsce Piotra Bączka na wniosek nowego szefa MON został Maciej Materka. Prezydent dokonał awansów generalskich w czwartek - w dniu Żołnierzy Wyklętych.