W sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne KRS. Miało ono związek z upublicznieniem listy kandydatów do KRS.

Reklama

W zeszłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu podało pełną listę 18 propozycji sędziów-kandydatów do Rady. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która w styczniu weszła w życie wprowadzono wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Po upublicznieniu wszystkich nazwisk z listy, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów z listy 18 zgłoszeń; termin upłynął w czwartek. Kluby PiS i Kukiz’15 wskazały swoich kandydatów do KRS, pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów. W poniedziałek kandydaturami zajmie się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Główne zapisy nowelizacji obecna KRS konsekwentnie krytykuje. Wcześniej Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady.

- Rada jeszcze raz podziękowała w uchwale obywatelom, którzy w tych czasach trudnych dla wymiaru sprawiedliwości, KRS i Sądu Najwyższego stanęli na wysokości zadania rozumiejąc, że niezależność sądów, niezawisłość sędziów, to nie jest żaden przywilej sędziów, żadne ich prawo, tylko prawo obywatelskie, które im gwarantuje dostęp do sądu - powiedział podczas sobotniej konferencji po posiedzeniu Rady członek KRS sędzia Sławomir Pałka.

Reklama

W odczytanej przez niego uchwale dodano, że "prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw oraz wolności człowieka i obywatela, zaś cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia".

Sędzia Pałka zaznaczył, że Rada zaapelowała również do sędziów, by "każdy sędzia w swojej dalszej pracy i służbie dbał o utrzymanie zasady trójpodziału władzy, niezależności i odrębności sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej". - KRS dziękuje więc wszystkim sędziom, którzy wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej, także wypowiadając się w granicach prawa w sferze publicznej - zaznaczono w odczytanej uchwale.

- Rada zauważa, że jednym z warunków niezawisłości wewnętrznej sędziego jest brak poczucia wdzięczności w stosunku do osób powołujących na stanowisko sędziego czy do pełnienia funkcji administracyjnej - dodano.

Z kolei rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek podziękował dziennikarzom i mediom za kilkuletnią współpracę. - Prawdopodobnie jest to nasza ostatnia konferencja w tym składzie i w tym miejscu - dodał.

Sędzia Żurek, podczas sobotniej konferencji po posiedzeniu Rady, był pytany o poniedziałkowe posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości. Mówiąc o ewentualnej obecności przedstawicieli KRS na tym posiedzeniu powiedział, że osobiście takiej decyzji jeszcze nie podjął, bo nie wie, czy przedstawiciele KRS zostali zaproszeni na to posiedzenie.

Reklama

- Dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili, że w poniedziałek będzie opiniowanie kandydatów do KRS - powiedział Żurek. Jak ocenił, "wszystko dzieje się bardzo szybko". Mówiąc o kandydatach do Rady podkreślił, że "jest jasne dla wielu z nas, że te osoby w swoich życiorysach są dosyć ściśle powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości".

W jednej z podjętych w sobotę uchwał KRS przypomniała, że "Konstytucja RP pozwala ustawodawcy na kształtowanie ustroju sądów". "Jednak już z treści Konstytucji wynika, że ustrój sądów nie może naruszać zasad niezależności i odrębności sądów od innych władz (ustawodawczej i wykonawczej). Sądy muszą być tak zorganizowane, aby wykonywać swoją misję niezależnie od władzy politycznej" - podkreślono.