Przywiozłam propozycję porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych przez Radę Ministrów, zawarte pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez panią minister RPiPS Elżbietę Rafalską, zarazem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego oraz pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem, a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych" – powiedziała rzeczniczka rządu.

Reklama

W tym porozumieniu jest zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca tego roku wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze i - jako załącznik - jest projekt ustawy – dodała.

Pani to zabierze!, to nie jest żadne porozumienie! - odpowiedziała Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek. Zdaniem rodziców nie zostaje spełniony ich najważniejszy postulat, czyli wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Protestujący nie pozwolili oni na zostawienie tego porozumienia. Kopcińska musiała zabrać je z powrotem.

To jest ugoda rządu z rządem, nie z nami - mówią protestujący, którzy jak mówią, liczą już teraz na prezydenta Dudę. Proszą też o pomoc Pierwszą Damę i zapraszają ją na spotkanie.

Reklama

Ten rząd nie ma kręgosłupa i serca - podsumował niepełnosprawny Jakub Hartwich.

Reklama

Chcemy utworzyć z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusz solidarnościowy, finansujący wsparcie osób niepełnosprawnych - mówiła Kopcińska w wypowiedzi dla mediów.

Zapowiedziała, że rząd chce wprowadzenia od 1 lipca 2018 r. "koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi" oraz realizować programu Dostępność Plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Ja to porozumienie dzisiaj przywiozłam. W tej chwili udaję się do Centrum Dialogu. Tam przebywają środowiska osób niepełnosprawnych, które dzisiaj były obecne na posiedzeniu Rady Krajowej ds. osób niepełnosprawnych - dodała.

Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania (dla osób niepełnosprawnych) i czynimy to od dwóch lat. Nie było do tej pory tak znaczących wzrostów nakładów na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale musimy sobie powiedzieć wprost (...), tego nie da się zrobić z dnia na dzień - wskazywała. Mimo faktycznie niezłych prognoz finansowych, odpowiedzialne państwo to państwo, które prowadzi taką politykę, która zabezpiecza stabilność finansową całego budżetu, wszystkich potrzeb Polaków - dodała

Porozumienie ma zostać podpisane w Centrum Dialogu, a rodzice w Sejmie mają dostać kopię. To jest skandal!, tam nie ma naszych przedstawicieli, protest trwa dalej - powiedziała jedna z protestujących w rozmowie z TVN24.

Rząd zawarł porozumienie z częścią środowiska niepełnosprawnych

Z protestującymi w piątek przed południem w Sejmie spotkał się prezydent Andrzej Duda, który obiecał szybką pomoc [CZYTAJ WIĘCEJ >>>].

Prezydencki minister Andrzej Dera odnosząc się do wizyty prezydenta w Sejmie stwierdził, że tym gestem Andrzej Duda powiedział: Uważam, że protestujecie w słusznej sprawie [CZYTAJ WIĘCEJ >>>]. Dodał też, że zakaz wpuszczenia fizjoterapeutów do Sejmu, by pomogli dzieciom protestujących to błędna decyzja [CZYTAJ WIĘCEJ >>>].

Pojawił się także premier Mateusz Morawiecki [CZYTAJ WIĘCEJ >>>], który zapowiedział daninę solidarnościową. Miałaby ona polegać na tym, że najlepiej zarabiający składaliby się na najbardziej potrzebujących [CZYTAJ WIĘCEJ >>>].

Ze strony rządu Porozumienie podpisali minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która wcześniej również złożyła protestującym w Sejmie nocną wizytę [CZYTAJ WIĘCEJ >>>] oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Ze strony organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością dokument podpisały m.in.: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Integracja, Fundacja Pomóż Innym, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Rząd w Porozumieniu zobowiązuje się m.in. do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej; realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W porozumieniu zawarto także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Protestujący od 18 kwietnia w Sejmie oprócz zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Rafalska: Protestujący mają udział w realizacji postulatów środowiska

- Chciałam bardzo podziękować Radzie konsultacyjnej i powiedzieć, że ogromnie żałuję, że nie ma z nami dzisiaj osób, które protestują w Sejmie, które mają swój udział w tym, że pewne postulaty i oczekiwania zostaną zrealizowane i są zawarte w naszym porozumieniu – powiedziała szefowa MRPiPS. - Byłam przekonana, że szukanie takiego porozumienia jest najlepszą, a może nawet jedyną drogą do wypracowania dobrego stanowiska dla wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych – dodała.

Minister Rafalska przekazała, że porozumienie ostatecznie zawiera trzy, a nie jak pierwotnie planowano, cztery punkty.

W porozumieniu zapisano m.in. zobowiązanie do zrównania wysokości renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. - To był postulat od dawna podejmowany przez środowiska i jednym z dwóch zgłaszanych przez protestujących w Sejmie – dodał.

Jak przekazała, "renta jeśli zostanie przyjęta przez Sejm będzie wypłacana od pierwszego września z wyrównaniem od pierwszego czerwca".

- Nie mam poczucia zwycięstwa i triumfalizmu, jestem daleka od tego; myślę, że budujemy dobry kompromis, otwieramy się na dialog i mówimy o rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych – powiedziała szefowa MRPiPS.

- Daje nam to dobrą płaszczyznę do działania. Jest konkretne ustawowe rozwiązanie – myślę o rencie socjalnej, które będzie od pierwszego września z wyrównaniem od pierwszego czerwca. Te propozycje to konkret, który będzie się materializował w 2018 r. - wskazała.

- Bardzo dziękuję, że w tej bardzo trudnej dla nas wszystkich sytuacji - bo nie jest to również dla mnie łatwa sytuacja - otrzymałam wsparcie Rady Koordynacyjnej, która pracuje nad programami, czemu dała wyraz wcześniejszym działaniem przy konsultacjach ustawy "Za życiem" czy programu "Za życiem", ale również propozycje, które dzisiaj zostały przyjęte - zaznaczyła minister RPiPS w Centrum "Dialog.

Rzeczniczka rządu podkreśliła, że "rząd Mateusza Morawieckiego przeznacza na potrzeby osób niepełnosprawnych pieniądze, których do tej pory nie było".

Jak przypominała Kopcińska, w zaprezentowanym programie "Dostępność plus" jest możliwość m.in. korzystania z asystenta osoby niepełnosprawnej. "To program, który jest przygotowany na lata, bo interesują nas rozwiązania, które mogą i maja doprowadzić do tego by wszyscy byli równi, by nie było barier, by osoby z niepełnosprawnościami były samodzielne" – powiedziała.