W ręce agentów CBA wpadło osiem osób. Wszyscy są byłymi członkami zarządu spółki Węglokoks S.A. Wśród nich są były prezes oraz byli członkowie rady nadzorczej czeskiej spółki zależnej, handlującej polskim węglem. Mieli oni udzielić pożyczki niewypłacalnemu klubowi sportowemu z Chorzowa.

Reklama

"Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali działania, które doprowadziły między innymi do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku czeskiej spółki Polské Uhli a.s., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A." - poinformował w komunikacie Piotr Kaczorek z CBA.

Do popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów S.A. - Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty - przekazał rzecznik CBA. Węglokoks został partnerem strategicznym Ruchu Chorzów w 2012 r.

Według nieoficjalnych informacji Polsat News, wśród zatrzymanych jest m.in. Robert K., który był szefem Służby Celnej za rządów SLD.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem wszystkich zatrzymanych prokuratura ma przedstawić szersze informacje na temat zarzutów, a także o zastosowanych wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych.