"Projekt ustawy powstał ze względu na problemy z odwzorowaniem godła i znaków państwowych w materiałach elektronicznych i drukowanych" - wskazało MKiDN w przesłanym w piątek komunikacie. Celem nowej ustawy ma być ułatwienie obywatelom poprawnego korzystania z polskich symboli państwowych, a także sprecyzowanie zakresu ich ochrony.

Reklama

Resort kultury przypomniał, że projekt ustawy zakłada również "przedstawienie wizerunku orła przy zastosowaniu grafiki wektorowej w różnych wersjach, m.in. jednobarwnej, wielobarwnej, samego konturu orła lub cienia orła. (...) Ponadto w koronie orła pojawią się prześwity, których brak heraldycy uznają za błąd rysunkowy".

W projekcie przedstawiono "propozycję wprowadzenia dodatkowego, obok flagi państwowej, znaku rozpoznawczego dla głowy państwa – Chorągwi Rzeczpospolitej, która obecnie funkcjonuje jako chorągiew sił zbrojnych". Projekt podejmuje także kwestię przygotowania partytur do wykonywania hymnu państwowego, aby wykluczyć dowolne aranżacje "Mazurka Dąbrowskiego.

"Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie planuje zmian w symbolach narodowych. Zgłoszony przez resort projekt (...) ma na celu jedynie ich uporządkowanie" - podkreślono w komunikacie ministerstwa. - Każde ministerstwo ma swoje wersje elektroniczne symboli narodowych, które są niespójne, a identyfikacja wizualna państwa, czyli nasza wizytówka na świecie, powinna być spójna - mówił wiceminister kultury,Paweł Lewandowski. Zwrócił też uwagę, że chodzi o umieszczanie ujednoliconego wizerunku godła państwowego na stronach internetowych, dokumentach rządowych, budynkach. Bo, jak zauważył, do tej pory nie było żadnego dokumentu określającego np., jak powinny wyglądać flagi czy jak należy grać hymn przez różne typy orkiestr.

Jak czytamy w informacji o projekcie, ustawa z 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych "posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych – brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej, możliwej do pobierania i powielania".

Resort przypomina również, że kontrola używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej przeprowadzona w 2005 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała szereg problemów i konieczność zmian prawnych.