Z tej liczby 1546 wniosków odrzucono. Pozostałe są rozpatrywane. Procedura rozpatrywania wniosków będzie prowadzona do piątku 19 października.

Prezydent Warszawy poinformowała też, że w wyborach samorządowych w 2014 roku takich wniosków było 4354. Prezydent pytana, czy dopisywanie do rejestru ma charakter manipulacyjny, żeby zapewnić głosy określonym kandydatom powiedziała: „Tego nie wiem. Może rządzący będą wiedzieli”.

Reklama

Podkreśliła, że ratusz nie inwigiluje osób, które chcą się dopisać do rejestru wyborców. Dodała, że wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone spełniły wymagania stawiane przez prawo.

"Osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, ale mieszkają w Warszawie i tu chcą głosować – muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy o dopisanie do rejestru wyborców. Do tej pory takie wnioski złożyło ponad 26 tysięcy mieszkańców stolicy. To wynik kilkukrotnie wyższy niż w wyborach w 2014 roku" – poinformował stołeczny ratusz w przesłanym PAP komunikacie.

Chodzi o okres od 1 stycznia do 16 października tego roku. Do tej pory wydano ponad 18,5 tys. decyzji pozytywnych i ponad 1,5 tys. odmawiających wpisania do rejestru. Dla porównania w 2014 roku do rejestru wyborców dopisało się ponad 4,3 tys. osób

Poinformowano, że najwięcej wniosków złożono na Mokotowie (ponad 2,4 tys.), Woli (ponad 2 tys.), w Śródmieściu (ponad 1,5 tys.), Ursynowie (ponad 1 tys.) i w Pradze-Południe (ponad 1 tys.). Najwięcej wniosków wpłynęło z Lublina, Białegostoku, Radomia, Gdańska, Krakowa i ze Szczecina.

"Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest zawsze poprzedzone sprawdzeniem, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt mieszkania w stolicy to np. umowa najmu/użyczenia lokalu, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Warszawie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.)" – przypominają urzędnicy.

Reklama

Dodają, że decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Głosować będą też mogły osoby, które zameldują się na stałe – nawet w ostatniej chwili, czyli do 19 października.