"Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław G. przyjął korzyści majątkowe i osobiste. Zarzuty, które prokuratura ogłosiła posłowi, dotyczą również prania brudnych pieniędzy" - napisała w oświadczeniu Prokuratura Krajowa.

Reklama

Prokurator uzupełnił Stanisławowi G. zarzut o przejęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 300 tys. zł. W toku postępowania ustalono, że Stanisław G. wykorzystując swoją pozycję wiceministra, oferował przedsiębiorcy przychylność, poparcie i pomoc w zakresie przetargów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego PK ogłosił również dziś posłowi Stanisławowi G. zarzut prania brudnych pieniędzy w łącznej wysokości ponad 200 tys. zł.

Jak ustalili prokuratorzy Stanisław G. podjął czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia przyjętej uprzednio w formie łapówki nieruchomości położonej w miejscowości Boi w Chorwacji. Stanisław G. chciał ukryć faktycznego właściciela tej nieruchomości, którym był on sam.

Prokuratura uzupełniła ponadto posłowi Stanisławowi G. zarzut ujawnienia nieuprawnionej osobie informacji niejawnej o klauzuli "zastrzeżone". Dotyczyła ona pisma skierowanego przez szefa ABW do Ministra Środowiska. Niejawne informacje zawarte w tym dokumencie Stanisław G. przekazał innemu osobom. "Takie bezprawne działanie ówczesnego wiceministra środowiska naruszyło prawidłowe wykonywanie zadań Agencji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw" - ocenia PK.

Większa kwota łapówki

Prokurator uzupełnił Stanisławowi G. ogłoszony wcześniej zarzut dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej od przedsiębiorcy Krzysztofa B. W śledztwie ustalono, że G. będąc wiceministrem w zamian za przychylność i poparcie oraz pomoc w kontaktach z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przyjął korzyść majątkową i osobistą znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 405 tys. zł. Poprzednie ustalenia wskazywały, że kwota łapówki wynosiła około 170 tys. zł.

Główne, korupcyjne zarzuty, które prokuratura ogłosiła posłowi Stanisławowi G., są związane z prowadzonym od maja 2013 r. śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W toku śledztwa zarzuty usłyszało już dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy.

Reklama

"20 grudnia 2018 r. prokurator zabezpieczył mienie podejrzanego na poczet grożącej kary grzywny w wysokości co najmniej 840 tys. zł oraz przepadku korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 733 tys. zł i kosztów sądowych w wysokości co najmniej 10 tys. zł, poprzez obciążenie hipoteką 4 nieruchomości należących do Stanisława G. oraz ustanowienie zakazu zbywania i obciążania co do dwóch kolejnych nieruchomości tego podejrzanego, w tym nieruchomości w Chorwacji" - podsumowała w oświadczeniu prokuratura.