"W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. oraz zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal został powołany w skład Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym" - czytamy w komunikacie BFG.

Reklama

Skład KNF od 1 stycznia 2019 r. ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. W skład KNF wejdą: przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. W wyniku nowelizacji KNF będzie składać się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków.

Dera o roszadzie w KNF: To nie jest wotum nieufności, Sokal pozostaje doradcą prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwołał z funkcji swego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego Zdzisława Sokala; w jego miejsce powołał Cezarego Kochalskiego - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Prezydencki minister Andrzej Dera był pytany w TVN24, czy zmiana przedstawiciela prezydenta w KNF, to wotum nieufności dla Sokala. - Nie, to nie jest wotum nieufności, pan Zdzisław Sokal dalej jest doradcą pana prezydenta, a ta zmiana wynika ze zmiany przepisów - powiedział Dera.

Wyjaśnił, że Sokal był przedstawicielem prezydenta w KNF, a po nowelizacji przepisów Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma udział w KNF-ie i w związku z tym Sokal został odwołany, a jego miejsce zajął inny doradca ekonomiczny, czyli prof. Kochalski.

Pytany, czy nie ma w tej zmianie żadnego "drugiego dna", odparł, że "oczywiście żadnego drugiego dna nie ma, (to) zwykła zmiana techniczna".

Dera dopytywany, czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński cieszy się pełnym zaufaniem prezydenta, odparł, że szef NBP to organ niezależny od prezydenta. - Nie mam w tej chwili wiedzy na temat negatywnej oceny pana prezesa, nie słyszałem o takiej - zapewnił prezydencki minister.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że zastąpienie przez Kochalskiego Sokala jest podyktowane "zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (...), która w części weszła w życie w dniu 14 grudnia 2018 r.". Dodano, że nowelizacja ta "w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym".