"Z terminarza wynika, że wybrańców narodu czeka jeszcze tylko 12 dni w Warszawie, a gdy skończą posiedzenie 19 lipca, będą mieli wolne aż do 11 września", podaje też "Super Express".

Reklama

Z kolei Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że parlamentarzyści pracują także w przerwach między obradami - "mówienie o >wakacjach

Zgodnie z aktualnym planem prac plenarnych, posłowie będą dwukrotnie obradowali w lipcu na trzydniowych posiedzeniach (3-5 oraz 17-19.07). Prace te poprzedzą organizowane w Lublinie obchody 450-lecia Unii Lubelskiej. W sierpniu przedstawiciele Sejmu tradycyjnie biorą udział w obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego (w tym roku przypada okrągła, 75. rocznica) i Święta Wojska Polskiego. Warto też odnotować, że 1. września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. We wszystkich tych wydarzeniach, odbywających się w okresie letnim, wezmą udział parlamentarzyści.

"Ponadto, co wielokrotnie podkreślano, harmonogram prac Sejmu jest na bieżąco aktualizowany, stosownie do potrzeb legislacyjnych państwa. W tym roku kilkukrotnie już dodano dni obrad, w celu umożliwienia szybkiej realizacji istotnych projektów społecznych", podkreśla też CIS.

Obowiązki poselskie

CIS przypomina ponadto, że obowiązki poselskie to nie tylko prace plenarne. Są one wykonywane także m.in. podczas prac sejmowych komisji i podkomisji. W bieżącej kadencji Sejmu komisje sejmowe obradowały już ponad 5 000 razy, a posiedzeń podkomisji było prawie 900, co oznacza średnio sto kilkadziesiąt posiedzeń miesięcznie. Posłowie pracują też w rekordowo dużej liczbie – ponad 230 zespołów parlamentarnych.

Nie można też zapominać, że istotą prac Sejmu jest stanowienie prawa, czyli uchwalanie ustaw. W ostatnim pełnym roku poprzedniej kadencji (2014 r.) uchwalono ich 186, a w 2018 r. były to 272 ustawy (co oznacza wzrost o niemal połowę). Posłowie także częściej zabierali głos z mównicy sejmowej (w 2014 r. – 8.548 razy, a w 2018 r. 9.592, w tym 501 jako członek Rady Ministrów).

Reklama

Także w takiej kategorii jak wniesione interpelacje poselskie poprzedni rok był znacznie bardziej efektywny od analogicznego w zeszłej kadencji Sejmu. W 2014 r. wniesiono 6 705 interpelacji, a w 2018 r. już 10.115 (wzrost o 51 proc.).

CIS podkreśla, że praca parlamentarzystów nie toczy się wyłącznie w gmachu przy Wiejskiej. Biorą oni udział w licznych delegacjach krajowych i zagranicznych, wykonują też mandat w różnych regionach kraju.