Wynika z niego, że przed katastrofą Tomasz Arabski nie znał instrukcji HEAD.

Reklama

"Ja to wszystko zacząłem odtwarzać po 10 kwietnia, jak to chodzi i tak dalej, mało tego. Przeczytałem nawet instrukcję HEAD, której nie czytałem jak ją podpisywałem, to się nagrywa nie, ale mówię, że jej nie przeczytałem, bo oczywiście przyszedł minister mówi weź podpisz, bo tutaj pilnie, itd. no i podpisałem" - słychać wypowiedź na nagraniu.

Poprosiliśmy Arabskiego o komentarz w tej sprawie, ale nie chciał się do tego odnieść

- To jest porażające w jaki sposób działali urzędnicy państwowi - komentuje mecenas Stefan Hambura, który jest pełnomocnikiem Piotra Walentynowicza. - Szkoda, że ta wiedza pojawiła się tak późno. Mam nadzieję, że nie za późno i że winni zostaną skazani.

Arabski i czterech innych urzędników (dwoje z ambasady polskiej w Moskwie) są oskarżani przez rodziny ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Podstawą złożonego w 2014 r. prywatnego aktu oskarżenia jest art. 231 Kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocnie śledztwo ws. organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska z 7 i 10 kwietnia 2010 r. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy - m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna.

- Te nagrania nie zmieniają mojej oceny bezpodstawności zarzutów - odpowiada mecenas Andrzej Bednarczyk, pełnomocnik Tomasza Arabskiego.

Czym jest instrukcja HEAD?

Dokument określa zasady organizacji i zabezpieczenia lotów z najważniejszymi osobami w państwie, realizowanych przy użyciu statków powietrznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Status HEAD to status lotu statku powietrznego, wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innego wojskowego statku powietrznego z najważniejszą osobą w państwie na pokładzie w misji oficjalnej nadany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postanowienia "Instrukcji" obowiązują wszystkie podmioty i instytucje biorące udział w organizowaniu i zabezpieczaniu lotów z najważniejszymi osobami w państwie. Status HEAD nadawany jest, gdy na pokładzie znajdują się:
1. Prezydent RP
2. Marszałek Sejmu RP
3. Marszałek Senatu RP
4. Prezes Rady Ministrów
5. osoby zgłaszane drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób o których mowa powyżej z państw obcych
"Instrukcja" składa się z ośmiu rozdziałów:

1. Organizacja i zabezpieczenie lotów wojskowym specjalnym transportem lotniczym i innymi wojskowymi statkami powietrznymi dopuszczonymi do lotów z najważniejszymi osobami w państwie;

2. Planowanie lotu oznaczonego statusem HEAD

3. Zakres obowiązków stanowisk dowodzenia i służb oraz osób funkcyjnych w procesie organizacji i zabezpieczenia lotów oznaczonych statusem HEAD

4. Zakres obowiązków realizatora lotu, personelu latającego, organizującego lot i dysponenta statku powietrznego

5. Wymagania i przygotowanie statków powietrznych do wykonywania lotów o statusie HEAD

6. Przewóz bagażu, ładunku oraz broni na pokładzie statku powietrznego wykonującego lot oznaczony statusem HEAD

7. Ochrona statku powietrznego przeznaczonego do wykonania lotu oznaczonego statusem HEAD

8. Szczególne wymogi lotów oznaczonych statusem HEAD

Od 1 stycznia obowiązują "Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2012) oraz "Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP" (IOL-2012), które zastąpiły RL-2010 i IOL-2010 (Zmiany lotniczych konstytucji). Zmiany w tych dokumentach to efekt realizacji zaleceń wynikających z raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (od nazwiska przewodniczącego zwanej "komisją Millera"), badającej przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M.