CBOS zauważa, że majowy sondaż realizowany na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie przyniósł większych niespodzianek, jeśli chodzi o poziom społecznego zaufania i postrzeganie głównych przedstawicieli naszej sceny politycznej.

Reklama

W sondażu z maja Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 65 proc. respondentów (o 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu). Prezydentowi nie ufa 22 proc. (bez zmian od poprzedniego miesiąca).

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem zajmuje w maju premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 54 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.), a 29 proc. deklaruje nieufność (wzrost o 1 punkt proc.).

Trzecią pozycję w rankingu zaufania zajmuje lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz, któremu ufa 49 proc. (wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do kwietnia); nie ufa mu 21 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.).

Następne miejsce zajęła b. wicepremier Beata Szydło, zaufanie wobec której wyraziło 47 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.), nie ufa jej 37 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego sondażu).

Na piątym miejscu rankingu zaufania znaleźli się szef PiS Jarosław Kaczyński i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaufanie do nich wyraziło po 46 proc. ankietowanych. W przypadku Kaczyńskiego to wzrost o 3 punkty proc. w porównaniu z kwietniowym sondażem, poziom zaufania do Ziobry zwiększył się o 1 punkt proc.

Największą nieufnością w maju obdarzany jest szef PO Grzegorz Schetyna 46 proc., wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do kwietnia); ufa mu 24 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Reklama

Na drugim miejscu rankingu nieufności jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 41 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.). Trzecie miejsce w tym rankingu zajęła Beata Szydło, której nie ufa 37 proc. ankietowanych (bez zmian).

Następny pod względem nieufności jest lider Wiosny Robert Biedroń, któremu nie ufa 35 proc. badanych (więcej o 5 punktów proc.), ufa mu 29 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc.). Piąte miejsce w rankingu nieufności zajął Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 33 proc. respondentów (mniej o 1 punkt proc. niż w kwietniu).

B. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska cieszy się zaufaniem 40 proc. badanych (bez zmian), nie ufa jej 19 proc. (bez zmian). Szefa MON Mariusza Błaszczaka zaufaniem obdarza 39 proc. (bez zmian), a nie ufa mu 26 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty proc.).

Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi ufa 32 proc. (bez mian), nie ufa mu 26 proc. (więcej o 1 punkt proc.). Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 30 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty proc.), nie ma do niego zaufania 20 proc. (spadek o 1 punkt proc.).

B. szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu ufa 27 proc. (1 punkt proc. więcej), nie ufa 23 proc. (wzrost o 6 punktów proc.). Po 26 proc. ankietowanych wyraziło zaufanie do: b. szefowej MEN Anny Zalewskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W przypadku Zalewskiej, Glińskiego i Karczewskiego oznacza to spadek zaufania o 1 punkt proc. Zaufanie do Kuchcińskiego zwiększyło się natomiast o 1 punkt proc.

Zalewskiej nie ufa 32 proc. (1 punkt proc. więcej), Glińskiemu 22 proc. (2 punkty proc. więcej), Kuchcińskiemu 22 proc. (3 punkty proc. więcej), Karczewskiemu 16 proc. (1 punkt proc. więcej).

Szefowi MSZ Jackowi Czaputowiczowi ufa 24 proc. badanych (bez zmian), nie ufa mu 12 proc. (2 punkty proc. więcej). Ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu ufa 23 proc. badanych (1 punkt proc. mniej), 11 proc. mu nie ufa (spadek o 3 punkty proc.), przy czym 52 proc. badanych stwierdziło, że go nie zna. Szefowej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer ufa 21 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa jej 29 proc. (spadek o 2 punkty proc.).

B. minister finansów Teresie Czerwińskiej ufa 18 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), 6 proc. jej nie ufa (wzrost o 1 punkt proc.), przy czym 63 proc. ankietowanych stwierdziło, że jej nie zna.

Liderowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 14 proc. ankietowanych (2 punkty proc. więcej), nie ufa mu 24 proc. (spadek o 2 punkty proc.).

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 maja 2019 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.