W środę odbyło się zebranie dyrektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych dot. podjęcia działań w związku z informacjami portalu Onet.pl, który w poniedziałek opisał kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów.

Reklama

Według portalu informacje zniesławiające szefa Stowarzyszenia "Iustitia" prof. Krystiana Markiewicza miały być przesyłane do wszystkich oddziałów "Iustitii" oraz na jego adres domowy. Adres ten Emilia miała otrzymać od Piebiaka, podobnie jak adresy sędziów warszawskiej Iustitii. Po tych doniesieniach rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała we wtorek, że złoży w związku z tym m.in. wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Po przeanalizowaniu sprawy oraz po spotkaniu dyrektorów UODO z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych "zostało wszczęte postępowanie zarówno wobec Ministerstwa Sprawiedliwości jak i Krajowej Rady Sądownictwa w związku z doniesieniami medialnymi" - poinformowało Biuro Prasowo UODO. Jak dodano Prezes UODO wystąpił do MS i KRS "z pytaniami, na które oczekuje odpowiedzi i wyjaśnień".

UODO zbada, czy MS i KRS gromadziły i udostępniały dane osobowe sędziów i ich rodzin

Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajowa Rada Sądownictwa mogły gromadzić, przetwarzać i udostępniać osobom trzecim dane osobowe grupy sędziów i ich rodzin - podejrzewa Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie.

W pismach skierowanych do KRS i Ministerstwa Sprawiedliwości prezes UODO zwrócił się z prośbą o m.in. udzielenie dowodów i wyjaśnień, czy instytucje te - w związku z doniesieniami portalu Onet.pl - podjęły działania w sprawie ochrony danych osobowych. PUODO domaga się złożenia stosownych wyjaśnień w ciągu siedmiu dni.

"Z informacji medialnych, jakie uzyskał Prezes UODO, wynika, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwościowi, jak i KRS mogły gromadzić i przetwarzać dane osobowe bliżej nieokreślonej grupy sędziów, a także ich rodzin i bliskich, i udostępnić je osobom trzecim. W związku z tym Prezes UODO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tych kwestii. Od uzyskanych odpowiedzi będą zależały dalsze czynności w tej sprawie" - wskazano w komunikacie.

Po doniesieniach Onetu Piebiak poinformował w oświadczeniu przesłanym PAP, że podał się do dymisji.

Według portalu informacje zniesławiające szefa Stowarzyszenia Iustitia prof. Krystiana Markiewicza miały być przesyłane do oddziałów Iustitii i na jego adres domowy. Adres ten Emilia miała otrzymać od Piebiaka, podobnie jak adresy sędziów warszawskiej Iustitii. Po tych doniesieniach rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała we wtorek, że złoży w związku z tym m.in. wniosek o kontrolę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.