Konfederacja znalazłaby się pod progiem wyborczym z wynikiem 4,3 proc.

Sondaż przeprowadzono 9 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 osób.

Reklama

W badaniu grupę niezdecydowanych stanowi aż 10,4 proc. badanych - zaznacza radio.