Krzysztof Mazur - politolog, ekspert od polityk publicznych i wieloletni szef Klubu Jagiellońskiego - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju był od grudnia 2019 r.

W trakcie kryzysu pandemicznego uczestniczył w pracach zespołu kryzysowego, który opracował pakiet tarcz antykryzysowych. Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom z tarcz antykryzysowych, dzięki której udało się uratować miliony miejsc pracy, w tym po raz pierwszy objąć zabezpieczeniem osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, przekroczyła już 142 mld zł.

Reklama

Koordynował przygotowanie projektów wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju do realizacji jako część Krajowego Planu Odbudowy. Wśród opracowanych pod kierownictwem Krzysztofa Mazura propozycji, wchodzących w skład KPO, znalazły się projekty związane z suwerennością technologiczną i lekową, upowszechnianiem zielonej energii, wykorzystaniem technologii kosmicznych i transformacją energetyczną.

Odpowiadał za przygotowanie ustawy dot. tzw. Polityki Nowej Szansy, która oferuje przez najbliższe 10 lat wsparcie restrukturyzacyjne firmom w trudnościach ekonomicznych.

Uczestniczył, z ramienia MR, w pracach nad ulgą na robotyzację, której zadaniem będzie zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji w automatyzację linii produkcyjnych i modernizację technologiczną firm, w tym w szczególności tych mniejszych.

Orędownik redefinicji polityki mieszkaniowej. Jako wiceszef resortu rozwoju problem dostępności mieszkań stawiał w samym centrum polityki rozwojowej państwa.

Reklama

Krzysztof Mazur urodził się 25 lipca 1982 w Gliwicach. Jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczącym Komitetu Sterującego programu strategicznego „Gospostrateg” w NCBR. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, gdzie zasiada w sekcji “Edukacja, młode pokolenie, sport” oraz “Nauka i innowacje”.

Ukończył studia politologiczne oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (specjalizacja z zakresu filozofii oraz socjologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na UJ. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

Na przestrzeni lat 2002 – 2018 związany z Klubem Jagiellońskim, w którym od 2008 r. sprawował funkcję Prezesa, odpowiadając za pracę w grupach eksperckich przygotowujących raporty badawcze dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, koordynację projektów edukacyjnych (m.in. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowana z PKO Bankiem Polskim), czy za współtworzenie kwartalnika “Pressje”.

W 2019 r. kandydował w wyborach do Senatu w okręgu nr 33, z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

Autor monografii „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej. Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej, uczestniczący w pracach zbiorowych oraz konferencjach, w tym przy redakcji zbioru tekstów Edwarda Abramowskiego „Zagadnienia socjalizmu” (2012).

W latach studenckich związany z Fundacją Instytut Tertio Millennio, w której odpowiadał za stworzenie Archiwum Medialnego Jana Pawła II. W 2006 r. został laureatem nagrody NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska za najlepszą pracę magisterską studentów nauk społecznych na temat Solidarności, a w 2012 r. otrzymał Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odejściu wiceministra Pawła Lewandowskiego z funkcji podsekretarza stanu w MKiDN. Funkcję tę sprawował od 9 stycznia 2017 roku. Jako wiceminister kultury odpowiadał za strategię, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe i medialne, rozwój przemysłów kreatywnych, kinematografię, cyfryzację oraz legislację. Nadzorował 19 spółek mediów publicznych w tym TVP S.A., Polskie Radio S.A oraz PAP S.A. Był członkiem komitetu rady ministrów ds. cyfryzacji oraz Rady Pożytku Publicznego.

Przez trzy lata reprezentował Polskę w Radzie ministrów kultury Unii Europejskiej, był przedstawicielem Polski w formatach współpracy kulturalnej ASEM oraz China-CEEC Forum (17+1). Aktywnie i z sukcesem zabiegał o włączenie kultury do programów finansowanych z UE. Koordynował również starania o organizację Światowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. Zabrakło wówczas zaledwie 4 głosów do wygranej.

Lewandowski był m.in. odpowiedzialny za reformę systemu instytucjonalnego wsparcia kinematografii oraz wdrożenie tzw. Ustawy o zachętach dla produkcji audiowizualnej, która przyciągnęła do Polski największych światowych producentów. Uregulował zasady wydatkowania środków abonamentowych przez media publiczne. Wzmocnił instytucjonalnie Polską Agencja Prasową poprzez przeprowadzenie fuzji z państwową spółką PWR. Ostatnio odpowiadał za koordynację działań resortu związanych z walką ze skutkami COVID-19 w obszarze kultury.

Jestem wdzięczny za szansę, którą dał mi wicepremier Piotr Gliński. Bardzo dziękuję kadrze profesjonalnych pracowników ministerstwa, bez których żaden pomysł i żadne działanie nie mogłoby się udać. Dziękuję również za życzliwość i zaufanie zaplecza politycznego rządu Zjednoczonej Prawicy i partii Prawo i Sprawiedliwość oraz za możliwość realizacji ważnych i potrzebnych projektów – powiedział były już wiceszef resortu.

Paweł Lewandowski urodził się w 1986 roku. Jest magistrem politologii i socjologii, ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji w Szkole Głównej Handlowej oraz ukończył Studium Polityki Zagranicznej w PISM. Wcześniej pełnił funkcje doradcy wiceprezesa rady ministrów w KPRM, prowadził zajęcia na UKSW oraz był ekspertem Fundacji Republikańskiej.