W środę rano zebrały się połączone komisje senackie: rolnictwa i ustawodawcza, aby zaopiniować zgłoszone podczas senackiej debaty poprawki i wnioski mniejszości do ustawy o ochronie zwierząt. Na godz. 13.00 zaplanowane jest głosowanie na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Reklama

Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, jakie będzie stanowisko PiS przed głosowaniem w Senacie ws. tzw. Piątki dla zwierząt, powiedział: Zobaczymy, bo tam trwają komisje. My jesteśmy za poprawkami. Dyscyplina (w głosowaniu) jest cały czas.

Reklama

Pytany, ilu według niego senatorów PiS może się "wyłamać" i zagłosować za odrzuceniem ustawy w całości, powiedział: Mam nadzieję, że żaden.

Dopytywany, co będzie ich czekało, jeśli jednak zagłosują za odrzuceniem ustawy, polityk PiS powiedział: A to zobaczymy, jak się wyłamią.

Przypomniał, że za złamanie dyscypliny grozi "usunięcie z klubu, usunięcie z partii, różne mogą być konsekwencje". - Rozmawiamy z nimi - dodał.

Senat we wtorek od rana, z przerwami, przez ponad 9 godzin debatował nad nowelą ustawy ochronie zwierząt. Złożono wnioski mniejszości oraz poprawki, dotyczące m.in. dłuższego vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego.

Reklama

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości; Komisja Ustawodawcza przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli.

Senator Jacek Bogucki (PiS) zgłosił we wtorek w Senacie jako wnioski mniejszości poprawki, które były zapowiedziane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakładają one m.in., że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., przy czym ma być nadal możliwy ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż oraz powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Uchwalona 18 września przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.