Zbigniew Ziobro pytany w poniedziałek w Polskim Radiu 24 m.in. o to, czy komunistyczni wojskowi powinni zostać pozbawieni stopni wojskowych odpowiedział, że osoby dopuszczające się w stanie wojennym zbrodni, które kosztowały życie niewinnych ludzi powinny zostać, choćby symbolicznie, ukarane i napiętnowane za przelaną krew. To był straszny i ponury czas w naszej historii zdeterminowany uwarunkowaniami geopolityczno-historycznymi, w których znalazła się Polska po II wojnie światowej - powiedział Ziobro.

Reklama

Sprawa sędziego Iwulskiego

Minister Sprawiedliwości był też pytany o sprawę sędziego Józefa Iwulskiego, wobec którego prokuratorzy IPN wystąpili z wnioskiem o uchylenie immunitetu w związku ze śledztwem ws. bezprawnego pozbawienia wolności działaczy demokratycznej opozycji w PRL i kwestię pociągnięcia odpowiedzialności karnej prokuratorów i sędziów stanu wojennego. Ziobro odnosząc się do tej sprawy ocenił, że Sąd Najwyższy przez lata konsekwentnie odmawiał uchylania immunitetów w stosunku do sędziów i prokuratorów, którzy podejmowali bezprawne i przestępcze decyzje procesowe w okresie stanu wojennego.

Sytuacja po powołaniu Izby Dyscyplinarnej SN zmieniła się i dlatego też IPN skierował kolejne wnioski dotyczące uchyleń immunitetów. Dotyczą m.in. wspomnianego sędziego, prominentnego przedstawiciela środowiska sędziowskiego, który bardzo intensywnie zresztą zwalczał wszelkie zmiany związane z reformą sądownictwa - stwierdził Ziobro. Jak zaznaczył łącznie skierowano 73 wnioski dotyczące uchylenia immunitetów w stosunku do sędziów i prokuratorów z okresu stanu wojennego. Obecnie na rozpoznanie oczekuje 14 wniosków. Liczymy, że będą one rozpoznane pozytywnie - zaznaczył Ziobro.

Pion śledczy IPN pod nadzór Ziobry?

Dopytywany z kolei o pojawiające się sugestie dotyczące tego, że pion śledczy IPN powinien trafić bezpośrednio pod nadzór ministra sprawiedliwości odparł, że zasadne jest przyznanie uprawnień śledczych dla IPN w zakresie prowadzenia działań wykrywczych związanych ze zbrodniami komunistycznymi. Myślę, że tutaj działalność prof. Szwagrzyka jest potwierdzeniem, że pewne czynności realizowane w związku z odkrywaniem i dokumentowaniem zbrodni, stalinowskich, zwłaszcza tamtego czasu, powinny być związane z poszerzeniem uprawnień służb IPN tak, aby one mogły samodzielnie podejmować decyzje, nie czekając na czasami mozolne i wynikające z ograniczeń też proceduralnych działania prokuratury IPN. Na pewno jakieś zmiany w tym zakresie są potrzebne - ocenił Ziobro.

Wskazał również w tej sprawie m.in. na usprawnienie i uzbrojenie w nowe uprawnienia służb IPN tak, by mogły one mieć większe możliwości procesowe w podejmowaniu samodzielnych decyzji w dochodzeniu o dokumentowaniu zbrodni komunistycznych. Ilość prowadzonych historycznych śledztw wymaga istotnego przyspieszenia - powiedział Ziobro.