"(…) możliwe jest dowolne dopasowanie raportów skróconych z losowania (zawierających wyłącznie informację o wylosowanym referacie) do innej dowolnej sprawy z tej samej kategorii" - to jeden z najważniejszych wniosków, jakie zostały zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Reklama