W zgromadzeniu wziął też udział sam sędzia, który podkreślił, że nie boi się odpowiedzialności, ale nie wejdzie do budynku prokuratury, ponieważ nie chce legalizować czegoś, co jego zdaniem jest bezprawiem. Gdybym dzisiaj wszedł do tego budynku i dobrowolnie poddałbym się tej procedurze, to naplułbym sobie samemu w twarz, byłbym niegodny obywateli, z którymi stałem pod Sądem Najwyższym. Można mnie zmusić do udziału w tej czynności, ale dobrowolnie jak baran tam nie pójdę - powiedział.

Reklama

Manifestacja przed siedzibą PK

Przed siedzibą Prokuratury Krajowej na ul. Postępu, do której Tuleya został wezwany na godz. 12, odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli sędziowie, w tym były I prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, a także inni przedstawiciele zawodów prawniczych. Łącznie pod budynkiem zgromadziło się kilkadziesiąt osób chcących wyrazić wsparcie dla sędziego. Obecnych było też co najmniej kilkunastu policjantów, którzy wylegitymowali część zgromadzonych.

Z ustawionych niedaleko siedziby PK głośników puszczane były utwory krytykujące obecny rząd, a na trzymanych przez zgromadzonych transparentach widać było napisy takie jak "Cześć i chwała sędziom niezawisłym", "Ziobro musi odejść" czy "Wolna prokuratura, nie partyjna". Na największym z nich wypisano żądanie przywrócenia do pracy sędziów: Igora Tuleyę, Beatę Morawiec oraz Pawła Juszczyszyna.

Zarzut, który jest mi stawiany, nie ma żadnego poparcia w prawie, nie popełniłem żadnego przestępstwa. W mojej sprawie rozstrzygało coś, co nie jest sądem i wątpię w to, czy ten immunitet faktycznie został uchylony - mówił sędzia Tuleya. Od pięciu lat bronimy z obywatelami praworządności w Polsce i będziemy to robili do końca. Nie można zrezygnować z tych podstawowych zasad. Nie można być trochę wolnym - albo jest się jest wolnym, albo jest się niewolnikiem - stwierdził.

Reklama

Podkreślił, że nie boi się ani odpowiedzialności, ani prokuratury i nie zamierza się ukrywać. Dzisiaj stawiłem się pod prokuraturą, żeby pokazać, że nie jestem przedstawicielem nadzwyczajnej kasty, jestem zwykłym obywatelem - powiedział sędzia Tuleya. Gdybym jednak stawił się w prokuraturze, tym samym uznałbym działania tzw. Izby Dyscyplinarnej za działania zgodne z prawem, a tak nie jest. Nie mogę uznawać bezprawia i jestem gotowy ponieść tego konsekwencje - dodał.

Reklama

Przekroczona kolejna granica?

Otwierając zgromadzenie, przedstawicielka sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka podkreślała, że osoby w nim uczestniczące nie przyszły pod siedzibę PK po to, by "strzelać obcasami na wezwanie tego czy innego prokuratora". Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że racja jest po stronie Igora Tulei - zaznaczyła.

Stosunkowo rzadko biorę udział w tego rodzaju spotkaniach, ze względu na wiek i z wielu innych przyczyn. Dlaczego zdecydowałem się dzisiaj przyjść? Dlatego, że została przekroczona jeszcze jedna granica - mówił b. I prezes SN prof. Adam Strzembosz. Jak podkreślał, wezwany jako podejrzany został sędzia, któremu "nie uchylono immunitetu". Jak tłumaczył, Izba Dyscyplinarna SN - decyzją TSUE - nie może prowadzić postępowań dyscyplinarnych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Ale mówi się przecież: to nie chodzi o postępowanie dyscyplinarne, to chodzi o postępowanie karne - kontynuował. Powiem państwu tak: jakiś nauczyciel bije dzieci po rękach i dyrektor mu powiedział: "panie profesorze, zakazuję tego panu". Następnego dnia dyrektor wchodzi do klasy i mówi: "zakazałem panu bicia po rękach". A nauczyciel mówi: "panie dyrektorze, nie biłem po rękach, ja uderzyłem w twarz, a tego mi pan nie zakazał". To jest to samo - stwierdził prof. Strzembosz.

Głos zabrał też przewodniczący Iustitii sędzia Krystian Markiewicz, który przekazał na ręce sędziego Tulei figurę Statui Wolności. - Ta Statua Wolności składa się z wielu elementów, tak samo jak z wielu elementów składa się barykada praworządności. To jest też symbol sędziów, prawników, którzy taką barykadę tworzą i którzy przez ostatnie dni dla Igora, dla sędziów odsuniętych od orzekania przebiegli, przeszli, przejechali, przepłynęli kilka tysięcy kilometrów - mówił, nawiązując do inicjatywy nazwanej "sztafetą dla praworządności".

Na miejscu byli też m.in. prokuratorzy zrzeszeni w stowarzyszeniu Lex Super Omnia, w tym prokurator Jarosław Onyszczuk z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, wobec którego niedawno zapadła decyzja o oddelegowaniu do odległej jednostki prokuratury.

Wezwanie sędziego Tulei

O wezwaniu sędziego Tulei przez śledczych informowała na Twitterze mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne sądy". Z zamieszczonego tam pisma wynika, że sędzia ma stawić się w prokuraturze Krajowej 20 stycznia w charakterze podejrzanego o naruszenie tajemnicy z postępowania przygotowawczego. Czyn ten jest zagrożony karą do dwóch lat więzienia.

PK: Będą działania zmierzające do wykonania czynności z sędzią Tuleyą

W związku z niestawieniem się zawieszonego sędziego Igora Tulei na przesłuchanie Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej podejmie określone w Kodeksie postępowania karnego działania zmierzające do wykonania czynności procesowych z jego udziałem - przekazała w środę PK.

Igor T. nie stawił się w prokuraturze, mimo że osobiście odebrał wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego - zaznaczyła prokuratura w komunikacie przekazanym PAP.

Jak zaznaczyła PK, choć sędzia nie stawił się na wezwanie, to "równocześnie podjęte przez sędziego Igora T. działanie w postaci ustanowienia obrońców potwierdza, że uznaje on swój status w sprawie jako podejrzanego". Swoim bezprawnym zachowaniem wydłuża postępowanie karne i utrudnia sądową weryfikację stawianych mu zarzutów - oceniła prokuratura.

Jest to szczególnie naganne w przypadku osoby piastującej godność sędziego, mającej świadomość swoich procesowych powinności, do których należy stawienie się w prokuraturze, wysłuchanie treści zarzutów i ewentualne odniesienie się do nich. Może to uczynić składając wyjaśnienia albo skorzystać z prawa do ich odmowy - oświadczyła PK.

Sędziemu Tulei Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet w połowie listopada ub.r. Prokuratura zamierza zarzucić mu ujawnienie tajemnicy postępowania przygotowawczego.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, Igor T. prowadząc posiedzenie sądu cytował obszerne fragmenty zeznań świadków z prokuratorskiego postępowania przygotowawczego, mimo że mieli oni być ponownie przesłuchiwani bądź konfrontowani przez prokuraturę. Doprowadził do sytuacji, że wzywani świadkowie znali zeznania innych osób w tej sprawie - zaznaczyła PK.

W ocenie prokuratury takie postępowanie sędziego "czyniło bezprzedmiotowym konfrontacje i ponowne przesłuchania świadków, które zlecił prokuraturze sam sąd pod przewodnictwem sędziego Igora T.". Istotą konfrontacji jest bowiem nieposiadanie przez konfrontowaną osobę informacji o treści zeznań osób, z którymi jest konfrontowana - przypomniała prokuratura. W jej ocenie "rozpowszechniając informacje z toczącego się postępowania, Igor T. działał więc na szkodę interesu publicznego, jakim jest zapewnienie prawidłowego toku śledztwa".

Podkreślić należy, że zarzut stawiany Igorowi T. nie dotyczy treści wydanych przez niego orzeczeń sądowych i w żaden sposób nie narusza niezawisłości sędziowskiej - zastrzegła PK.

Wskazała jednocześnie, że "ostatecznie zarzuty prokuratorskie będą weryfikowane przez niezależne sądy, do których Igor T. winien mieć zaufanie".

W listopadzie na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tulei. SN zdecydował przy tym o zawieszeniu Tulei w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia. Po tym orzeczeniu sędzia Tuleya został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy.