Ranking zaufania

Reklama

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 44 proc. badanych, nie ufa 39 proc., 13 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni, któremu ufa 42 proc. badanych, nie ufa 24 proc., natomiast 21 proc. deklaruje wobec Hołowni obojętność, 7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a nie zna go 5 proc.

Ostatnie miejsce na podium w rankingu zaufania przypadło premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, któremu ufa 39 proc. badanych, nie ufa 42 proc., obojętność deklaruje 14 proc., odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc. badanych, a nie zna go 1 proc.

Liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 32 proc. badanych, nie ufa 25 proc., 22 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna go 13 proc.

Reklama

Prezydentowi Warszawy, wiceszefowi PO Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 32 proc. badanych, nie ufa 41 proc., 18 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 3 proc.

Reklama

Ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 31 proc. badanych, nie ufa 23 proc., 16 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 23 proc.

Liderowi Kukiz'15 Pawłowi Kukizowi ufa 29 proc. badanych, nie ufa 33 proc., 24 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 9 proc., natomiast nie zna go 6 proc.

Szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych, nie ufa 54 proc., 12 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 1 proc. Prezes PiS znalazł się na drugim miejscu w rankingu braku zaufania do polityków.

Na kolejnym miejscu znalazł się lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu ufa 27 proc. badanych, nie ufa 47 proc., 15 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 3 proc. Lider Solidarnej Polski znalazł się na trzecim miejscu w rankingu braku zaufania do polityków.

Z kolei szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi ufa 26 proc. badanych, nie ufa 19 proc., 12 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna go 35 proc, co stanowi najwyższy wynik wpośród wszystkich wskazanych w badaniu polityków.

Wicepremierowi, liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi ufa 25 proc. badanych, nie ufa 37 proc., 19 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 11 proc.

Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 24 proc. badanych, nie ufa 25 proc., 14 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna jej 28 proc.

Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 22 proc. badanych, nie ufa 34 proc., 16 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 22 proc.

Wicepremierowi, szefowi resortu kultury Piotrowi Glińskiemu ufa 21 proc. badanych, nie ufa 25 proc., 14 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 9 proc., natomiast nie zna go 31 proc., co stanowi drugi wynik po szefie KPRM.

Wicepremierowi, szefowi MAP Jackowi Sasinowi ufa 20 proc. badanych, nie ufa 43 proc., 13 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 18 proc.

Liderowi Nowej Lewicy, wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 19 proc. badanych, nie ufa 29 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna go 27 proc.

Ministrowi nauki i szkolnictwa Przemysławowi Czarnkowi ufa 19 proc. badanych, nie ufa 34 proc., 10 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna go 29 proc.

Szefowi PO Borysowi Budce ufa 18 proc. badanych, nie ufa 44 proc., 15 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 16 proc.

Liderowi Nowej Lewicy, wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 19 proc. badanych, nie ufa 29 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc., natomiast nie zna go 27 proc.

Lider rankingu braku zaufania do polityków

Posłowi Konfederacji, liderowi KORWiN Januszowi Korwinowi-Mikkemu ufa 12 proc. badanych, nie ufa 57 proc., 18 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 6 proc. Korwin-Mikke jest liderem rankingu braku zaufania do polityków.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8 proc. metodą CAPI, 30,0 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).