Z czerwcowego sondażu CBOS wynika, że nie ma też zmian w rankingu nieufności - najwięcej badanych nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu (52 proc. badanych) i Zbigniewowi Ziobrze (45 proc.).

Reklama

Komu ufają i nie ufają Polacy?

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 45 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. od maja), nie ufa 37 proc., a 15 proc. zadeklarowało obojętność (w obu przypadkach spadek o 2 pkt proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. - (mniej o 1 pkt proc.)

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znaleźli się lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia oraz premier Mateusz Morawiecki - na obu wskazało po 41 proc. badanych.

Hołowni nie ufa 27 proc., natomiast 22 proc. deklaruje obojętność, 5 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a nie zna go 5 proc.

Morawieckiemu nie ufa 42 proc. pytanych, obojętność deklaruje 14 proc., odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu jest prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski, któremu ufa 36 proc. badanych, nie ufa 40 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc., natomiast nie zna go 3 proc.

Reklama

Liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 32 proc. badanych, nie ufa 26 proc., 23 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 13 proc.

Szósty na liście zaufania jest Jarosław Kaczyński - lider rankingu nieufności. Ufa mu 30 proc. badanych, nie ufa 52 proc., 15 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. badanych przez CBOS.

29 proc. badanych ufa ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, nie ufa mu 23 proc., 19 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 24 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu znalazł się lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu ufa 29 proc. badanych, nie ufa 45 proc., 18 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 3 proc.

Liderowi Kukiz'15 Pawłowi Kukizowi ufa 28 proc. badanych, nie ufa 35 proc., 26 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 5 proc.

Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 26 proc. badanych, nie ufa 25 proc., 15 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna jej 28 proc. badanych.

Szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi ufa 24 proc. badanych, nie ufa 22 proc., 16 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 33 proc., co stanowi najwyższy wynik pośród wszystkich wskazanych w badaniu polityków.

Drugi pod tym względem jest wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński - nie zna go 32 proc. badanych, ufa mu 22 proc., nie ufa 23 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc.

Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 22 proc. badanych, nie ufa 35 proc., 16 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 22 proc.

Liderowi Porozumienia, wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi ufa 21 proc. badanych, nie ufa 38 proc., 25 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 9 proc.

Dalej jest lider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 20 proc. badanych w czerwcu przez CBOS, nie ufa 34 proc., 21 proc, deklaruje obojętność, odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast "nie znam" - 18 proc.

Z tym samym poziomem zaufania co Bosak jest na liście CBOS wicepremier, szef MAP Jacek Sasin - jemu również ufa 20 proc. badanych, nie ufa 42 proc., 15 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 17 proc.

Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Przemysławowi Czarnkowi w czerwcu ufało 18 proc. badanych, nie ufało 33 proc., 13 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc., natomiast nie zna go 31 proc.

Szefowi PO Borysowi Budce ufa 17 proc. badanych, nie ufa 44 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 16 proc.

Ostatniemu na czerwcowej liście zaufania liderowi Nowej Lewicy, wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 16 proc. badanych, nie ufa 29 proc., 21 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc., natomiast nie zna go 28 proc.

Metoda badania

Badanie przeprowadzono od 7 do 17 czerwca na reprezentatywnej imiennej próbie 1281 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

W ramach procedury mixed-mode każdy sam wybierał jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. 60,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z ankieterem (CAPI), 26,7 proc. – metodę CATI i 12,6 proc. – CAWI).