Sędziowie, którzy odmówili orzekania z sędzią powołanym przez KRS w nowym składzie, to wieloletni sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk. Oboje, we wspólnym piśmie skierowanym do prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie 7 września 2021 poinformowali, że odmawiają orzekania w składzie z Tomaszem Koszewskim, którego dzień wcześniej, tj. 6 września, prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wcześniej Koszewski orzekał w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie był uważany za stronnika prezesa Macieja Nawackiego (członka KRS w nowym składzie).

Reklama

Postawa sędziów "bez konsekwencji"

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował PAP, że sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk w swoim piśmie "wskazali, że wydając takie oświadczenie respektują obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, w tym mają na względzie m.in. wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach przeciwko Sądowi Najwyższemu oraz uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.".

"Ponadto, sędziowie wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń , które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego" - podkreślił rzecznik sądu.

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie zdecydowało, że wobec sędziów Tomkiewicz i Kasprzyka nie wyciągnie żadnych konsekwencji.

"W ocenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie wydanie takiego oświadczenia obecnie nie wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych w stosunku do jego autorów. Sędziowie tym oświadczeniem wyrazili swój pogląd na kwestię dotyczącą sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego wyłonionego w drodze konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2018 r. Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk jednocześnie poinformowali, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się pełnionego przez nich urzędu sędziego" - poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski.

Reklama

Jednocześnie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował PAP, że Tomasz Koszewski nie podjął jeszcze pracy w Sądzie Okręgowym, bo do połowy października przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym kierownictwo sądu nie zdecydowało jeszcze w jakim wydziale będzie orzekał sędzia Kostrzewski, ani tym bardziej nie przydzielono mu żadnych spraw.

"Aktualnie nie ustalono jeszcze, jaki będzie konkretnie zakres jego obowiązków. Prezes Sądu w pierwszej kolejności, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, niezwłocznie ustali dla sędziego Tomasza Koszewskiego podział czynności, w którym określi m.in. zakres jego obowiązków i sposób uczestnictwa w przydziale spraw oraz plan dyżurów i zastępstw" - podał rzecznik sądu.

Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk orzekają w wydziale gospodarczym. Koszewski, będąc sędzią rejonowym, także orzekał w wydziale gospodarczym. Koszewski wziął udział w konkursie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie właśnie w V Wydziale Gospodarczym.

Sprawa Gąciarka

W poniedziałek prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab zarządził natychmiastową miesięczną przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka, który odmówił orzekania z sędzią powołanym na stanowisko przez KRS w nowym składzie. Gąciarek miał orzekać we wspólnym składzie z sędzią, wobec którego powołania miał zastrzeżenia.