W Pałacu Prezydenckim odbyło się w poniedziałek spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z prezydentem RP Andrzejem Dudą na temat zmian w prawie oświatowym. W rozmowie uczestniczyli również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i wiceminister Dariusz Piontkowski.

Reklama

W spotkaniu udział wzięli także Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) - przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poseł Teresa Wargocka (PiS) i Paweł Szrot, szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP. Chcieliśmy dzisiaj wyjaśnić wszystkie nasze spostrzeżenia i wątpliwości, które zostały zgłoszone przez panie z opozycji i w związku z tym, podnoszone przez parę prezydencką - powiedział szef resortu edukacji i nauki w poniedziałek w TVP Info.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Przebiegało w szczerej atmosferze i było bardzo merytoryczne, zostało dotkniętych szereg wątków - poinformował minister Czarnek. Powiedział, że w czasie spotkania podjęto temat rozszerzenia uprawnień rodziców, jeśli chodzi o wejście do szkół organizacji pozarządowych. Zgodnie z ustawą nie wystarczy już tylko zgoda Rady Rodziców. Trzeba, żeby po zgodzie Rady Rodziców, braku sprzeciwu kuratora, dyrektor przekazał wszystkim rodzicom materiały i treści, które organizacja pozarządowa chce przedstawiać uczniom w szkole - powiedział szef MEiN. Wymagana jest także zgoda pisemna każdego z rodziców na uczestnictwo ich dziecka w takich zajęciach - dodał minister.

Reklama

Poinformował, że innym wątkiem dyskusji była kwestia wykonywania zaleceń pokontrolnych, które kurator przedstawia w protokole pokontrolnym i ewentualności odwołania dyrektora w związku z niewykonywaniem zaleceń pokontrolnych. Wyjaśniliśmy jednoznacznie, że nie ma żadnej dowolności po stronie kuratora, tylko uściślenie nadzoru pedagogicznego - zaznaczył szef MEiN. Jest kilkuetapowa procedura, a na koniec jest jeszcze sąd pracy i sąd administracyjny - wskazał minister Czarnek.

Reklama

Czarnek: Prezydent chce reformy kuratorów oświaty

Powiedział, że w czasie spotkania podjęto również szereg innych tematów dotyczących oświaty oraz funkcjonowania samych kuratoriów oświaty. Prezydent wskazał np. na potrzebę w przyszłości pewnej reformy kuratorów oświaty - powiedział Czarnek.

Jak zaznaczył, nie chodzi o imprezę dożynkową, ale o nauczanie naszych dzieci w szkołach. Spodziewam się, że jeśli jakaś organizacja aspiruje, żeby uczyć nasze dzieci w szkołach na zajęciach pozalekcyjnych, to wie, czego chce uczyć i nie ma żadnego problemu, żeby przedstawić dyrektorowi szkoły i szerokiej opinii publicznej - wszystkim rodzicom - treści, które chce przekazywać naszym dzieciom - oświadczył minister Czarnek.

Podkreślił, że chodzi o transparentność. Dziś tej transparentności brakuje. Rodzice bardzo często dowiadują się, czego uczą organizacje pozarządowe ich dzieci post factum - zwrócił uwagę szef MEiN. Jak zaznaczył, wszyscy chcemy, również prezydent - żeby wszyscy wiedzieli wcześniej, czego nasze dzieci będą uczone w szkołach. Zaznaczył, że to prezydent będzie podejmował ostatecznie decyzję w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień. My byliśmy, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Mam nadzieję, że się udało - podsumował szef MEiN.

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Obecnie projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Senat.