Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. We wniosku PiS kandydatem na nowego marszałka był wicemarszałek Izby Marek Pęk.

Reklama