SN przeanalizował drogę zawodową pana Schaba, jego poczynania w charakterze rzecznika dyscyplinarnego sędziów, treść różnych komunikatów umieszczanych na stronie rzecznika, różne decyzje. I w konsekwencji SN wykazał powiązania pana Schaba z obecną władzą - powiedział PAP prezes Izby Karnej SN sędzia Michał Laskowski.

Reklama

Test sędziego Schaba a uchylenie orzeczenia

Środowa decyzja SN zapadła na posiedzeniu w składzie trzech sędziów: Jarosława Matrasa, Marka Pietruszyńskiego i Włodzimierza Wróbla. Rozpatrując skargę na uchylenie orzeczenia SN przeprowadził test sędziego Piotra Schaba. Ten test wypadł dla niego negatywnie i z tego powodu uchylono zaskarżone orzeczenie - powiedział PAP prezes Laskowski.

Jak wyjaśnił, w sprawie tej Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w październiku ub.r. po odwołaniu pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego wyrok warszawskiego sądu okręgowego z lutego 2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w SO. Sprawa dotyczyła osoby oskarżonej m.in. o przywłaszczenie rzeczy lub prawa majątkowego znacznej wartości.

Reklama

Wyrok II instancji został wydany w składzie trzech sędziów: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i delegowanego do SA Dariusza Drajewicza. Uzasadniając tamto orzeczenie SA wskazywał m.in., że w I instancji nie uwzględniono i nie poddano ocenie istotnych dowodów, w tym umowy darowizny.

Na tamto rozstrzygnięcie sądu odwoławczego skargę do SN złożył obrońca oskarżonego. Powołał się na konieczność oceny niezależności sędziego, o której mowa w uchwale trzech Izb SN - Cywilnej, Karnej i Pracy - z 23 stycznia 2020 r. Generalnie - zgodnie z tamtą uchwałą - nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa po zmianach dotyczących wyłaniania jej członków. W uchwale zastrzeżono, że w przypadku sądów powszechnych nienależyta obsada występuje tylko wówczas, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Jak poinformował PAP prezes Laskowski Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę obrońcy od wyroku SA, przeprowadził ocenę ws. sędziego Schaba zgodnie z uchwałą z 2020 r.

Pytany o konsekwencje tego orzeczenia SN, prezes Laskowski odpowiedział, że postanowienie SN dotyczy tylko tej konkretnej sprawy. Być może będzie to miało też znaczenie w przyszłości, kiedy będziemy oceniali te czasy i postawy w tych czasach - dodał.

autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński