Pracownia Social Changes zapytała Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 35 procent badanych - tyle samo ile w poprzednim badaniu sprzed tygodnia.

Reklama

29 proc. ankietowanych chciałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską. To oznacza spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego wyniku. Na podium znalazłaby się także Lewica z poparciem 10 proc. (bez zmian).

Do Sejmu dostałyby się także Polska 2050 Szymona Hołowni, która utrzymuje poparcie na poziomie 9 proc., Konfederacja, która cieszy się bez zmian 7-procentowym poparciem oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 5 procent badanych (dokładnie tyle ile tydzień temu).

Poniżej progu

Poniżej progu wyborczego znajduje się Kukiz'15 z 2 proc. głosów (wzrost o 1 punkt procentowy), a także Porozumienie z wynikiem 0 procent (poprzednio był to 1 procent).

Reklama

3 proc. badanych wskazało odpowiedź "inne ugrupowanie", co oznacza wzrost o 1 punkt.

Spadła deklarowana frekwencja, która wynosi w tym sondażu 58 proc., czyli o 3 punkty mniej niż w poprzednim badaniu.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 27 do 30 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1083 osób.