Na pytanie, na które ugrupowanie polityczne oddaliby głos gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, 38 proc. ankietowanych odparło, że na Zjednoczoną Prawicę (o 3 pkt. proc. więcej niż w poprzedniej fali badań), a 29 proc., że na Koalicję Obywatelską (bez zmian w porównaniu z wynikiem z poprzedniego tygodnia).

Reklama

Chęć oddania głosu na Lewicę wyraziło 9 proc. badanych (1 pkt. proc. mniej niż poprzednio), na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 8 proc. (1 pkt. proc. mniej), na Konfederację - 7 proc. (bez zmian), a na Koalicję Polską - PSL - 6 proc. (1 pkt. proc. więcej).

Te partie nie przekroczyłyby progu

Kukiz'15 może liczyć na 1 proc. poparcia (1 pkt. proc. mniej niż poprzednio), Porozumienie - tak jak poprzednio - z zerowym wynikiem. 2 proc. ankietowanych wybrało "inne ugrupowanie", poprzednio było to 3 proc. Deklarowana frekwencja wynosi 61 proc. (poprzednio była o 3 pkt. proc. niższa).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 3 do 6 lutego 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1063 osób.