Deklarowana w badaniu frekwencja wynosi 69 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

NOWY SONDAŻ

Z sondażu wynika, że na Zjednoczoną Prawicę chce obecnie oddać swój głos 39 proc. respondentów (tyle samo, co w poprzednim badaniu). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a na trzecim Lewica - z poparciem 10 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Reklama

Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja - 9 proc. (spadek o 1 pkt proc.) oraz Trzecia Droga z poparciem 8 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Bezpartyjni Samorządowcy poniżej progu

Poniżej progu wyborczego znaleźliby się - według badania - Bezpartyjni Samorządowcy, na których chce głosować 2 proc. respondentów (bez zmian). 2 proc. badanych wskazało w odpowiedzi "inne ugrupowanie".

Frekwencja

Deklarowana frekwencja wyborcza wedle sondażu wyniosła 69 proc. respondentów, z czego 58 proc. badanych "zdecydowanie", a 11 proc. - "raczej". Brak zamiaru wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 24 proc. badanych - w tym 13 proc. "zdecydowanie, a 11 proc. "raczej". 7 proc. nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o zamiar pójścia na wybory.

Badanie Social Changes zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 15 do 18 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1046 osób.