KO zgłosiła na kandydatów do KRSKamilę Gasiuk-Pihowicz i Roberta Kropiwnickiego; kluby Polski 2050, PSL oraz Lewicy - Tomasza Zimocha, a przedstawiciele KO, Lewicy i PSL - Annę Marię Żukowską. Kandydatami PiS są: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk.

Reklama

Kandydaci PiS przegrali

Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO), Tomasz Zimoch (Polska 2050) i Anna Maria Żukowska (Lewica) - zostali we wtorek po południu wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm odrzucił cztery kandydatury zgłoszone przez PiS.

Reklama

Kamila Gasiuk-Pihowicz i Tomasz Zimoch uzyskali po 246 głosów; Robert Kropiwnicki - 243, a Anna Maria Żukowska - 245 głosów.

Kandydatami klubu PiS byli posłowie: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk; wszyscy czterej zasiadali dotąd w KRS z ramienia Sejmu. Senat z kolei delegował senatorów Bogdana Zdrojewskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Reklama

Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posłów na stanowiska członków KRS. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego - powiedział Szymon Hołownia.

Wybór członków KRS

Zgodnie z ustawą o KRS-ie, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat, a Senat - spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Do tej pory w KRS, z ramienia Sejmu zasiadali posłowie PiS: Arkadiusz Mularczyk, Marek Ast, Bartosz Kownacki i Kazimierz Smoliński. Senat z kolei delegował senatorów Bogdana Zdrojewskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

KRS

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) to organ konstytucyjny w Polsce, który ma na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. KRS istnieje od 1989 roku. Zgodnie z konstytucją, w skład Rady wchodzą osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej; większość z nich to sędziowie.

KRS stoi na straży nieusuwalności sędziów i wyraża głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej. KRS przypomina, że nieusuwalność sędziego stanowi fundamentalną gwarancję niezawisłości sędziowskiej, będącej podstawową zasadą demokratycznych państw prawa.

Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Siedziba KRS znajduje się przy ul. Rakowieckiej 30, 02-528 Warszawa.