Sejm wznowił swoje obrady we wtorek o godzinie 12. W trakcie posiedzenia, izba powoła Rzecznika Praw Dziecka oraz członka komisji ds. pedofilii. W planach jest również debata nad trzema projektami powołującymi komisje śledcze. Pierwszy projekt dotyczy Pegasusa, drugi tzw. wyborów kopertowych, a trzeci tzw. afery wizowej.

Reklama

Jedyną kandydatką na RPD jest Monika Horna-Cieślak, zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL - Trzecią Drogę i Polskę 2050 - Trzecią Drogę. W poniedziałek sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowały jej kandydaturę na ten urząd.

Obrady Sejmu - Komisje i kandydaci

Kandydatami na członka Państwowej Komisji ds. Pedofilii są: prawniczka Karolina Bućko, zgłoszona przez posłów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL - Trzeciej Drogi oraz Polski 2050 - Trzeciej Drogi, a także Kacper Świtkiewicz ze Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności w Oświacie.

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Karoliny Bućko. Poparcia komisji nie uzyskała natomiast kandydatura Kacpra Świtkiewicza.

W harmonogramie obrad Izby znalazło się również głosowanie nad powołaniem i wyborem składu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

We wtorek posłowie będą też głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro.

Wniosek o odrzucenie podczas debaty w ub. tygodniu złożył klub Konfederacji. Zgodnie z projektem, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Corocznie z budżetu miałoby być przeznaczane na realizację programu nie mniej niż 500 mln zł.

W przypadku nieprzyjęcia wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu jeszcze we wtorek trafi on do Komisji zdrowia; zgodnie z harmonogramem w środę przewidziano w Sejmie drugie czytanie projektu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w ub. tygodniu, że w środę możliwe jest przyjęcie projektu ustawy o finansowaniu in vitro.

Reklama

24 grudnia - Niedziela handlowa?

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm ma się zająć również sprawozdaniem komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw, które przenoszą tegoroczną tzw. niedzielę handlową z 24 grudnia, czyli Wigilii, na 10 grudnia.

Następnie Sejm przystąpi do pierwszych czytań projektów trzech uchwał, wniesionych przez KO, powołujących trzy sejmowe komisje śledcze. Pierwszy projekt ma na celu powołanie "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań" podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie odbyło się tradycyjnie.

Drugi projekt uchwały dotyczy "powołania Komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców" na terytorium Polski od 1 stycznia 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Trzeci projekt dotyczy powołania "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r.