Jak przypomina Money.pl Magdalena Biejat w minionej kadencji Sejmu była jedną z posłanek. Po październikowych wyborach uzyskała mandat senatora i została wybrana na stanowisko wicemarszałkini Senatu. Ponadto, pełni rolę współprzewodniczącej w partii Lewica Razem.

Reklama

W oświadczeniu majątkowym składanym na początku bieżącej kadencji, Magdalena Biejat zgłosiła oszczędności w wysokości 6319,52 zł, a także: 11,2 euro i 25,66 funtów.

Dodatkowo, senator jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 90 m kw., które wyceniła na 1 milion złotych oraz hybrydowej Toyoty Auris z 2017 roku.

"Senator Biejat wyliczyła, że z tytułu uposażenia poselskiego otrzymała 124 tys. 56,2 zł. Do tego zarobiła 37 tys. 745,96 zł poselskiej diety, z czego 7745,96 zł podlegało opodatkowaniu" – czytamy na Money.pl.

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Biejat

Zgodnie z ujawnionymi danymi polityczka Nowej Lewicy, nie posiada papierów wartościowych, akcji ani udziałów w państwowych spółkach. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pełni funkcji w żadnych spółkach, fundacjach czy stowarzyszeniach. Nie zgłosiła też kredytów ani pożyczek o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych.

Oświadczenia majątkowe polityków nowej kadencji parlamentu

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe posłów publikowane są na stronach Sejmu - odpowiednio przy informacjach o każdym z posłów.