Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest z wykształcenia socjolożką i politolożką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej. Ma także doświadczenie polityczne - w latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2014-2016 była ambasadorką Polski w Rosji.

Reklama

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Doświadczenie i przebieg kariery

Reprezentantka Polski 2050 była przez wiele lat związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, gdzie pełniła między innymi funkcję zastępczyni dyrektora oraz kierowniczki działu rosyjskiego. W latach 2011-2012 reprezentowała OSW w Brukseli. Doświadczenie w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej zdobyła w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, której była członkiem od 2008 do 2012 roku oraz w Komitecie Sterującym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (lata 2009-2010).

W 2016 roku, po odwołaniu z urzędu ambasadorki w Rosji, objęła stanowisko dyrektorki programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego. Fundacja skupia się na rozwijaniu polskiej demokracji oraz współpracy międzynarodowej. W 2020 roku dołączyła do sztabu wyborczego Szymona Hołowni, kandydującego w wyborach prezydenckich. Pełniła także funkcję dyrektora Instytutu Strategie 2050, który stanowi zaplecze analityczno-programowe samego ruchu.

Katarzyna Pęłczyńska-Nałęcz nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma odpowiadać w nowym rządzie za inwestycje funduszy unijnych. Reprezentantka Polski 2050 przyznaje, że jednym z pierwszych zadań będzie odblokowanie środków finansowych, nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, ale również funduszy strukturalnych. Musi się to jednak wiązać z koniecznością wdrożenia rozwiązań ustawowych, dotyczących kwestii praworządności.