Dariusz Wieczorek. Kim jest przyszły minister nauki?

Dariusz Wieczorek jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. Ma 58 lat, pochodzi ze Szczecina. Ma żonę i syna. Posłem jest od 2019 roku. Wcześniej przez wiele lat był samorządowcem - wiceprezydentem Szczecina i zachodniopomorskim radnym.

Przyszły minister nie prowadzi działalności naukowej. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem, skończył Politechnikę Szczecińską. Był działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Kierował Regionalną Agencją Promocji Turystyki. Był też prezesem Energetyki Szczecińskiej, a później członkiem zarządu i dyrektorem w Enei.

Reklama

Politycznie związany z SLD, jako szef regionalnych struktur i wiceprzewodniczący partii w kraju. Od 2019 w Sejmie, był członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Lądowej oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Od 2021 r. jest wiceprzewodniczącym powstałej z przekształcenia SLD Nowej Lewicy.

Reklama

W latach 80. był perkusistą zespołu heavymetalowego Vinders. Do dziś kontynuuje występy z zespołem.

Dariusz Wieczorek jako minister nauki

Dariusz Wieczorek wraz z Barbarą Nowacką mają przejąć dotychczasowy resort edukacji i nauki. Rozdzielenia zadań ministerstwa domagały się środowiska związane ze szkolnictwem wyższym i edukacją.

"Oczekuję od nich jak najszybszego przygotowanie resortów, które powstaną po rozdzieleniu ministerstwa edukacji i nauki" - powiedział przewodniczący PO Donald Tusk.

Wśród priorytetów programowych Nowej Lewicy dotyczących nauki jest wzrost wynagrodzeń na uczelniach, zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB, stałe finansowanie jednostek naukowych pozwalające na planowanie dalekosiężnych badań, wzmocnienie pionu administracyjnego w szkołach wyższych, by odciążyć naukowców od biurokracji i publiczny dostęp do wyników badań finansowanych z państwowych środków.

Lewica zapowiada również wsparcie kobiet na uczelniach, parytet w szkołach doktorskich i władzach uczelni i pomoc w wyjazdach na stypendia naukowe wraz z rodziną. Wśród obietnic partii jest też stypendium 1000 zł dla każdego studenta, by studia były bardziej dostępne. A także program, który ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe studentów, m.in. poprzez budowę i modernizację akademików.