W piątek na pierwszym merytorycznym posiedzeniu zebrała się sejmowa komisja do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Posłowie przyjęli oświadczenia, że nie ma przesłanek uniemożliwiających im zasiadanie w komisji; ustalili także liczby i kandydatury stałych doradców komisji - po jednym na każdego posła z komisji.

Reklama