"To jest przełomowe orzeczenie SN! Wyroki wydane z udziałem dublerów w TK nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne - orzekł powiększony skład Izby Karnej" - napisała we wpisie posłanka.

Reklama

"Tu już nie ma z czym dyskutować. Wyrok z dublerem to nie wyrok" - zaznaczyła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Wyroki z udziałem sędziów "dublerów" nie są ostateczne

Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w Polsce dotyczy problemu tak zwanych sędziów "dublerów" w Trybunale Konstytucyjnym (TK).

Sąd Najwyższy orzekł, że wyroki wydane z udziałem tych sędziów nie wywierają skutku. Termin "dublerzy" odnosi się do sędziów, którzy zostali mianowani na stanowiska w TK, które były już obsadzone przez innych sędziów wybranych w 2015 roku. Decyzja ta jest uważana za przełomową, ponieważ kwestionuje legitymację wyroków TK wydanych z udziałem tych kontrowersyjnych sędziów.

Kontrowersje wokół składu TK i jego decyzji są częścią szerszej debaty prawnej i politycznej w Polsce dotyczącej niezależności sądownictwa i rządów prawa.