Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jest decyzja sądu o odroczeniu wykonania kary

Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności - poinformowała sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Reklama

Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawie - poinformowała sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

"Osoby złożyły wnioski o odroczenie"

"Osoby, w stosunku do których zarządzono wykonanie wyroku oraz wystawiono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych złożyły wnioski o odroczenie wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności (art. 151 kkw) wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania orzeczeń w tym zakresie (art. 9§4 kkw)" - poinformował sąd.

"Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpoznania wniosków w zakresie wstrzymania wykonania kary (art. 9§5 kkw) i wobec nieobecności referenta przydzielono je do rozpoznania poprzez System Losowego Przydziału Spraw innemu sędziemu wykonawczemu. Postanowieniem sądu wnioski zostały rozpoznane pozytywnie, co skutkowało wycofaniem dokumentacji osadzeniowej i nakazów doprowadzenia" - wynika z pisma prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Minister Jacek Cichocki polecił zdezaktywować karty poselskie

Reklama

Jak przekazał dyrektor generalny gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski, "minister [Jacek] Cichocki wydał dyspozycję dezaktywacji kart [do głosowania] obu panów, jako zabezpieczenie praworządności. Zakroczymski powiedział, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie traktuje sprawy Kamińskiego i Wąsika jako zamkniętej w toku instancji sądowych.

Ostateczne decyzje w sprawie udziału bądź jego braku w posiedzeniu Sejmu Hołownia ma podjąć przed posiedzieniem.