Mariusz Kamiński nie jest już na liście posłów obecnej X kadencji Sejmu. Na stronie widnieje informacja, że jego mandat zakończył się 20 grudnia 2023 roku.

Reklama

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sejmu, Mateusz Kamiński nie pełni już funkcji posła.

Kamiński bez mandatu

W miejscu przypisanym do jego nazwiska znajduje się informacja o "wygaśnięciu mandatu" z datą 20 grudnia 2023 roku. Dodatkowo, widnieje tam również wpis: "utrata prawa wybieralności".

W marcu 2015 roku były szef CBA Kamiński oraz jego zastępca Wąsik zostali nieprawomocnie skazani na trzy lata pozbawienia wolności i dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych za nadużycie uprawnień w ramach działań CBA związanych z tzw. aferą gruntową.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Sąd uznał w procesie byłych szefów CBA, że Kamiński przeprowadził prowokację CBA, mimo braku prawnych i faktycznych podstaw do podjęcia działań CBA w Ministerstwie Rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Leppera. W 2015 roku prezydent Duda ułaskawił nieprawomocnie skazanych byłych szefów CBA.

Sprawa powróciła do sądu w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 roku. Izba Karna SN, po kasacjach złożonych przez oskarżycieli posiłkowych, uchyliła umorzenie sprawy byłych szefów CBA, które miało miejsce w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowaniem przez prezydenta prawa łaski, i odesłała sprawę do ponownego rozpoznania.

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Kamińskiego i Wąsika na karę dwóch lat pozbawienia wolności.