"Kandydat na stanowisko Prokuratora Krajowego musi: posiadać co najmniej 15 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawić w formie pisemnej: drogę zawodową, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych oraz zaprezentować koncepcję funkcjonowania prokuratury" - przekazano w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Reklama

W komunikacie dodano, że kandydat ubiegający się o to stanowisko, musi również przedstawić listę poparcia dla swojej kandydatury. Ta musi być podpisana przez co najmniej 50 prokuratorów w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Będzie nowy Prokurator Krajowy. Bodnar ogłosił konkurs

Jak czytamy dalej, kandydaci zostaną ocenieni przez specjalny dziewięcioosobowy zespół powołany przez Adama Bodnara

"Na jego czele stanie przewodnicząca Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. W składzie znajdą się: dwaj - wskazani przez ministra Bodnara - doradcy społeczni, dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratorów, dwaj - wskazani przez ministra - specjaliści w zakresie nauk prawnych oraz po jednej osobie wskazanej przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych" - dodano w komunikacie.

Resort dodał, że lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej 21 lutego. Termin zgłoszeń kandydatów upływa z kolei 16 lutego.