Premier Donald Tusk podjął decyzje o likwidacji dwóch instytutów powołanych w ostatnich latach przez premiera Morawieckiego - Instytutu Pokolenia i Instytutu De Republika. Ta decyzja już dziś jest wprowadzana w życie - powiedział Jan Grabiec. Dodał też, że rząd bardzo szczegółowo analizuje wydatki poszczególnych jednostek, w tym również jednostek kancelarii premiera.

Reklama

Przypomnę może pokrótce, że budżet Instytutu Pokolenia to ok. 10 mln rocznie, Instytutu De Republica to ok. 20 mln rocznie, a dla porównania może podam, że instytuty PAN średnio mają budżet na poziomie 10-11 milionów - dodał Grabiec.

Instytut De Republica

Instytut De Republica został powołany w 2021 r. Głównym celem jego działalności była promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

Reklama

Instytut Pokolenia

Z kolei Instytut Pokolenia istnieje od stycznia 2022 r., a do jego zadań należało m.in. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia.