Przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, w swojej wypowiedzi podkreśla, że Europa musi przygotować się na ewentualność konfliktu zbrojnego. Wskazuje, że kontynent powinien przejść na "gospodarkę wojenną" i znacznie wzmocnić swoje zdolności obronne, aby sprostać rosyjskiej agresji.

Reklama

Amerykańskie wsparcie niepewne?

Michel podkreśla, że jeśli Europa chce pokoju, musi być przygotowana na wojnę. W swoim artykule opublikowanym w kilku gazetach, który cytuje "The Telegraph", sugeruje, że europejscy przywódcy nie powinni już traktować amerykańskiego wsparcia jako pewnika.

Rosja ogromnym zagrożeniem dla Europy

Przewodniczący Rady Europejskiej ostrzega, że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i świata. Twierdzi, że jeśli Europa nie zareaguje odpowiednio i nie udzieli Ukrainie wystarczającego wsparcia, aby powstrzymać Rosję, to Europa może być następna na celowniku.

Podsumowując, Michel wzywa Europę do gotowości do obrony i przejścia na tryb "gospodarki wojennej".