Według badania, pierwsze miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują obecnie prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; zaufanie to tych polityków zadeklarowało w marcowym badaniu po 50 proc. ankietowanych. Prezydentowi nie ufa obecnie 39 proc. respondentów, marszałkowi Sejmu - 34 proc.

Reklama

Jak zauważył CBOS, w porównaniu z lutym zaufanie do prezydenta wzrosło o 6 punktów proc. i w takim samym stopniu ubyło ankietowanych, którzy mu nie ufają (spadek o 6 pkt proc.). Jeśli chodzi o Hołownię, odsetek badanych darzących polityka zaufaniem zmniejszył się o 11 pkt. proc., jednocześnie o 8 punktów proc. wzrósł odsetek deklarujących w stosunku do niego nieufność.

A na kolejnych miejscach…

Kolejne miejsce w rankingu zaufania zajmuje prezydent stolicy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski, któremu ufa obecnie 46 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Trzaskowskiemu nie ufa 36 proc. badanych (wzrost. o 2 pkt proc.).

Reklama

Zaufanie do wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaruje obecnie 45 proc. badanych (spadek o 6 punktów proc.). Liderowi PSL nie ufa 27 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.).

Na kolejnym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 44 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). Szefowi rządu nie ufa natomiast 43 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe).

Na kolejnych miejscach w rankingu znaleźli się: szef MSZ Radosław Sikorski (38 proc. zaufania, 33 proc. nieufności), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) (37 proc. zaufania, 33 proc. - nieufności) oraz były premier Mateusz Morawiecki (PiS) (36 proc. zaufania i 52 proc. - nieufności).

Reklama

Co trzeci z badanych deklaruje zaufanie do ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara (33 proc.), a nieco mniejszy odsetek respondentów mu nie ufa (27 proc.).

Podobnym zaufaniem cieszy się przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak (32 proc. zaufania, 41 proc. - nieufności).

Niewiele mniej, po 31 proc. deklaracji zaufania zebrali w tym miesiącu: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (nie ufa jej 31 proc. respondentów), minister aktywów państwowych Borys Budka (nie ufa mu 36 proc. badanych) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (nie ufa mu 57 proc. badanych).

Współprzewodniczącemu Nowej Lewicy, wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 30 proc. ankietowanych; nie ufa - 31 proc.

Na dalszych pozycjach marcowego rankingu popularności znaleźli się po raz pierwszy uwzględnieni w badaniach CBOS: lider AgroUnii, a obecnie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak (zaufaniem obdarza go 27 proc ankietowanych, 37 proc. mu nie ufa) oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, polityczka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (24 proc. jej ufa, 10 proc. nie ufa). Takim samym zaufaniem (24 proc.) cieszy się minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz (któremu nie ufa 25 proc.).

Zaufanie wobec minister zdrowia Izabeli Leszczyny zadeklarowało 23 proc. ankietowanych; nie ufa jej 14 proc. respondentów. Z kolei wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 21 proc. badanych, a nie ufa - 15 proc.

Ostatnie miejsce w marcowym rankingu zaufania do polityków zajął minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, któremu ufa 15 proc. respondentów i taki sam odsetek badanych - 15 proc. - deklaruje nieufność wobec niego.

Ranking nieufności

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa - wg sondażu CBOS - 57 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął były premier Mateusz Morawiecki (PiS) nie ufa mu 52 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu nie ufa obecnie 43 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku.