Dziennikarze "Dziennika Gazety Prawnej" dotarli do listy postulatów, które związkowcy określili jako Rolniczy Ład i planują przedstawić stronie rządowej. Niektóre z tych postulatów, takie jak utrzymanie ograniczeń na import produktów rolno-spożywczych z krajów niespełniających standardów Unii Europejskiej czy zniesienie niekorzystnych zapisów Zielonego Ładu, są dobrze znane. Przecież to właśnie wokół tych kwestii koncentrują się rolnicze protesty, trwające od końca ubiegłego roku.

Reklama

Z ujawnionych przez DGP postulatów zawartych w Rolniczym Ładzie, które mają być omawiane z rządem w przyszłym tygodniu, wynika, że związkowcy z OPZZ dążą m.in. do wdrożenia strategii odbudowy hodowli zwierząt gospodarskich oraz rozwoju produkcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Domagają się również uchwalenia ustawy o obszarach wiejskich, która umożliwiłaby realizację inwestycji rolniczych w wyznaczonych strefach bez możliwości ich blokowania. Ponadto, przedstawiciele rolników podtrzymują swoje stanowisko przeciwko zakazowi uboju zwierząt na potrzeby religijne, jednocześnie promując wiedzę na temat dobrostanu zwierząt gospodarskich.

W Rolniczym Ładzie znajduje się również zapis, że OPZZ popiera utworzenie długoterminowych linii kredytowych dla rolników (na 25–30 lat), kompleksowe oddłużenie polskiego rolnictwa oraz wprowadzenie ustawy dotyczącej wydzierżawienia gruntów rolnych.

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »