Badacze z tego ośrodka przestudiowali porównawczo dane z Biura Spisu Ludności i ustalili, że w rosnącej liczbie małżeństw kobiety stają się głównymi żywicielami rodziny.

Reklama

W większości par rolę tę nadal pełnią mężczyźni - 78 procent zarabia co najmniej tyle samo lub więcej niż ich małżonki. Jednak odsetek kobiet, których dochody przewyższają dochody mężów, wzrósł pięciokrotnie od 1970 r. - z 4 do 22 procent w 2007 r.

Kobiety są także coraz lepiej wykształcone. W 1970 r. 28 procent kobiet miało mężówprzewyższających je wykształceniem, natomiast 20 procent było lepiej wykształconych niż mężowie.

W 2007 r. proporcje te były mniej więcej odwrotne - w 19 procentach małżeństw mąż miał wyższe wykształcenie od żony, a w 28 procentach lepiej wykształcona była żona.

Jak ustali eksperci z Pew Research Center, trend ten uległ nawet przyspieszeniu w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego, ponieważ to mężczyźni częściej padają ofiarą redukcji zatrudnienia.