Przyjęta przez parlament ustawa zakłada przekazanie pieniędzy na konto specjalnie powołanej fundacji, którą mają zarządzać przedstawiciele litewskich organizacji żydowskich. Wypłacone przez rząd pieniądze zostaną wykorzystane na wspieranie potrzeb religijnych, oświatowych i kulturalnych mieszkających na Litwie Żydów.

Reklama

Projekt ustawy poparło 82 posłów w 141-osobowym Sejmie, siedmiu głosowało przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Kwota 128 mln litów zostanie wypłacona w latach 2013-2023. Przewidziana rekompensata stanowi około 30 proc. wartości mienia żydowskiego, które zostało zagrabione.

Przyjęcie ustawy, w ocenie litewskiego rządu, przywraca historyczną sprawiedliwość i przyczynia się do polepszenia stosunków litewsko-żydowskich. Poza tym oczekuje się, że przyznanie rekompensaty za utracone mienie wzmocni pozycję Litwy w negocjacjach z Rosją.

Litwa od lat domaga się od Rosji rekompensaty szkód, wyrządzonych w czasie okupacji radzieckiej, które oszacowano na 80 mld litów (ponad 30 mld dolarów)