"Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Polakami na Słowacji, z którą staramy się mieć ponadstandardowe relacje i kontakty" - powiedział polski prezydent.

Reklama

Wyraził zdziwienie, że Słowację zamieszkuje niewiele osób pochodzenia polskiego. "Bliskość językowa, kulturowa i geograficzna powinna sprzyjać łatwemu przemieszczaniu się ludzi" - mówił Komorowski.

"Prawdopodobnie jest tak - tłumaczył prezydent - że zarówno Polaków, jak i Słowaków bardziej ciągnie zamożny świat zachodni". Wyraził jednocześnie nadzieję, że "postęp w zakresie rozwoju ekonomicznego naszych krajów prędzej czy później spowoduje bardziej naturalny przepływ osób w naszym regionie".

Według polskiej ambasady w Bratysławie, na terytorium Słowacji mieszka ok. 5 tysięcy osób polskiego pochodzenia oraz 5 tys. polskich obywateli. "Natomiast z oficjalnych danych, ze spisu powszechnego z 2001 r. wynika, że na Słowacji żyje 2,6 tys. osób polskiego pochodzenia, ale są to dane zaniżone" - zastrzegł na spotkaniu z prezydentem radca-konsul ambasady polskiej na Słowacji Grzegorz Nowacki.

W czasie spotkania przedstawiciele Polonii zwrócili m.in. uwagę na problemy związane z nauką języka w szkółkach polonijnych, np. w Nitrze i Żylinie.

Reklama

Prezydent przyznał, że "słusznie przywiązujemy znaczenie do nauki języka ojczystego", ale "przesadne stawianie sprawy szkolnictwa polskiego prowadziło już parę razy do tego, że państwo polskie się wysilało, znajdowało pieniądze, możliwości organizacyjne do tworzenia szkoły polskiej gdzieś za granicą, a potem się okazywało, że nie ma kogo uczyć". Komorowski zwrócił uwagę na możliwości, jakie daje obecnie internet, który "w większym stopniu pasuje do mentalności młodych ludzi". "Wystarczy popatrzeć, jak to się dzieje na Alasce, i to nie z jakimś obcym językiem, tylko z angielskim. Po prostu robią tam programy szkolne w oparciu o programy internetowe i to daje efekty" - zaznaczył.

Jedna z przedstawicielek Polonii zwróciła uwagę na problem młodych osób, które chcą uczyć się w Polsce. "Nasze dzieci są bardzo zainteresowane studiowaniem w Polsce, z tym że mają ten problem, iż te, które mają polskie obywatelstwo, automatycznie są traktowane przez wyższe uczelnie w Polsce jak Polacy. A ciężko, żeby dziecko, które całe życie uczyło się na Słowacji po słowacku, zdawało egzaminy i spełniało te wszystkie warunki co rodowity Polak" - wskazała Katarzyna Bielik ze Słowacko-Polskiej Izby Handlowej. Zaapelowała do polskich władz o zwrócenie uwagi na kwestie warunków przyjmowania na studia wyższe.

Na Słowacji działają trzy organizacje polonijne: założony w 1994 r. Klub Polski, w 2006 r. - Stowarzyszenie Polonus (działające na północy Słowacji, w kraju żylińskim) oraz powstałe rok później Polsko-Słowackie Forum Internetowe.

Jak dodał Nowacki, Polonia na Słowacji żyje w rozproszeniu; zamieszkuje m.in. Bratysławę, Koszyce, Żylinę; jest na 7. miejscu wśród mniejszości w tym kraju.